13. 01. 2023

Opis ključnih vsebin dela:

 • koordinacija prodajnih in trženjskih aktivnosti v okviru družbe in v sodelovanju s pooblaščenimi distributerji,
 • vodenje komunikacije z vlagatelji vključno z neposredno prodajo investicijskih kuponov vzajemnih skladov in reševanjem reklamacij,
 • vodenje komunikacije s pooblaščenimi distributerji in strokovna podpora distributerjem,
 • priprava oziroma sodelovanje pri pripravi promocijskih gradiv,
 • priprava poročil in analiz o doseganju prodaje ter analiza trga vzajemnih skladov,
 • urejanje spletnih strani in družabnih medijev.

Od kandidata/kandidatke pričakujemo:

 • najmanj V. stopnjo izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 • od 6 mesecev do 2 leti delovnih izkušenj, lahko tudi pripravnik;
 • opravljen izpit za trženje oziroma prodajo investicijskih kuponov vzajemnih skladov je prednost,
 • zainteresiranost za področje vzajemnih skladov, naložb v vrednostne papirje in delovanja kapitalskih trgov,
 • zanimanje za trženje in prodajo,
 • poznavanje statističnih in analitičnih metod,
 • dobro poznavanje standardnih in specializiranih programov za PC, ter
 • aktivno znanje angleškega jezika.

Kandidatu nudimo delo v največji družbi za upravljanje v Sloveniji, in sicer v Sektorju za trženje in prodajo. Nudimo možnost izobraževanja in osebnega razvoja ter relativno samostojnost pri delu.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas enega leta s štiri mesečnim poskusnim delom in z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.. Delo se bo izvajalo na sedežu družbe v centru Ljubljane.

Vabimo vas, da ponudbe za zaposlitev z življenjepisom in dokazili o končani izobrazbi do 31. 1. 2023 pošljete na naslov NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za zaposlitev - koordinator trženja in prodaje«, ali na elektronski naslov zaposlitev@nlbskladi.si.

Neizbrani kandidati bodo obveščeni o končanem postopku izbire v 8 dneh po podpisu pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.

 

Nazaj