Informativni izračun donosnosti varčevanja v podskladih krovnega sklada NLB Skladi

V podskladih krovnega sklada NLB Skladi lahko varčujete z enkratnimi vplačili, postopno s periodičnimi vplačili, periodično izplačevanje pa vam omogoča tudi črpanje rente.

Določite znesek za vplačilo:

EUR
1.000 EUR 1.000.000 EUR

Določite želeno (pričakovano) obdobje varčevanja:

let
1 leto 30 let

Določite pričakovano letno stopnjo donosnosti glede na vaš finančni profil:

%
Zelo konzervativni Zelo dinamični

Določite začetno stanje:

EUR
0 EUR 250.000 EUR

Določite mesečni znesek za vplačilo:

EUR
40 EUR 1.500 EUR

Določite želeno (pričakovano) obdobje varčevanja:

let
1 leto 30 let

Določite pričakovano letno stopnjo donosnosti glede na vaš finančni profil:

%
Zelo konzervativni Zelo dinamični

Določite začetno stanje:

EUR
0 EUR 250.000 EUR

Določite mesečni znesek za vplačilo:

EUR
40 EUR 1.500 EUR

Določite želeno (pričakovano) obdobje varčevanja:

let
1 leto 30 let

Izberite dobo črpanja rente:

let
5 let 25 let

Določite pričakovano letno stopnjo donosnosti glede na vaš finančni profil:

%
Zelo konzervativni Zelo dinamični
Obdobje varčevanja:
Optimistični scenarij:
Pričakovani privarčevani znesek:
Pesimistični scenarij:

Opozorilo: Stopnja donosnosti je zgolj informativna ter namenjena izključno simuliranju prihrankov in ne predstavlja garantirane donosnosti v obdobju.

Pesimistični scenarij: Za kombinacijo delniških in obvezniških naložb z izbrano pričakovano stopnjo realne donosnosti upošteva 10 % najslabših izbranih obdobij v 120 letni zgodovini ameriškega delniškega trga in svetovnega obvezniškega trga.

Pričakovani scenarij: Za kombinacijo delniških in obvezniških naložb z izbrano pričakovano stopnjo realne donosnosti upošteva povprečno realno donosnost v 120 letni zgodovini ameriškega delniškega trga in svetovnega obvezniškega trga.

Optimistični scenarij: Za kombinacijo delniških in obvezniških naložb z izbrano pričakovano stopnjo realne donosnosti upošteva 10 % najboljših izbranih obdobij v 120 letni zgodovini ameriškega delniškega trga in svetovnega obvezniškega trga.

Vsi izračuni so zgolj informativne narave. Donosnosti niso zajamčene, odvisne so od gibanja tečajev na kapitalskih trgih, kamor nalagajo podskladi krovnega sklada NLB Skladi, ter načina in časa varčevanja. Donosnosti so izračunane kot geometrična sredina dolgoletnih zgodovinskih donosnosti in vključujejo stroške, povezane z varčevanjem v podskladih krovnega sklada NLB Skladi (razen neposrednih vstopnih in izstopnih stroškov). Dejanske donosnosti, ki jih realizira vlagatelj, se lahko od pričakovanih tudi v večji meri razlikujejo.

Opozorilo vlagateljem