Vrednost premoženja na dan 14. 10. 2021 sprememba v %
Podsklad krovnega sklada NLB Skladi VEP (v EUR) dnevna% 1-letna% 3-letna% 5-letna% 10-letna% 15-letna%
NLB Skladi - Azija delniški 17,61 +0,27 +23,09 +31,02 +28,53 +84,73 -
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški 13,38 +1,54 +50,37 +60,86 +76,98 +207,83 +160,79
NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 7,58 +1,35 +25,18 +53,10 - - -
NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški 5,26 +0,57 +43,08 +33,12 +51,38 +72,64 +20,14
NLB Skladi - Evropa uravnoteženi 29,52 +0,31 +21,51 +13,92 +23,18 +47,48 +38,37
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški 12,06 +0,65 +15,32 +40,18 +56,41 +227,83 +180,59
NLB Skladi - Globalni delniški 29,00 +0,96 +37,10 +38,64 +49,22 +126,67 -
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi 7,87 +0,63 +17,31 +20,01 +22,93 +69,40 +60,82
NLB Skladi - Naravni viri delniški 5,01 +1,33 +53,83 +14,76 +35,96 +14,06 +13,51
NLB Skladi - Nepremičnine delniški 8,27 +0,81 +23,89 +25,36 +18,62 - -
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 6,06 -0,09 +5,07 +1,52 +0,73 - -
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 6,32 +0,18 -0,54 +1,35 -0,34 +21,05 +41,25
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški 7,30 +1,31 +36,36 +31,64 +38,55 +95,96 +46,49
NLB Skladi - Slovenija mešani 6,71 +0,57 +26,21 +25,07 +64,85 +229,97 +39,49
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 10,84 +1,26 +33,32 +41,36 +59,39 +163,37 +100,91
NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 6,88 +0,37 +38,52 +25,62 +16,80 +43,56 +51,32
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški 19,41 +1,72 +32,46 +84,36 +124,16 +392,83 +377,65
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški 1,99 -0,11 +27,08 +29,27 +44,02 +56,86 -
NLB Skladi - ZDA delniški 12,54 +1,18 +33,25 +59,31 +90,11 - -
NLB Skladi - Zeleni delniški 5,93 +0,87 +53,43 +26,86 - - -

 

 Opozorilo vlagateljem