30. 08. 2023

Kako se izogniti stresu zaradi osebnih financ?

Fotografija: Unsplash
V tem blogu se dotikamo teme, ki zadeva prav vsakega od nas – upravljanja z osebnimi financami. Ne glede na to, ali še študirate, ste zaposleni in ste si morda že ustvarili družino, ali pa je delovna doba že za vami in uživate v zasluženi upokojitvi, je upravljanje z osebnimi financami veščina, ki jo moramo obvladati za našo boljšo finančno prihodnost. Skrb za naše finance je namreč ena od stvari, ki nam v življenju lahko povzroča veliko stresa. V izogib temu vam v blogu predstavljamo nekaj preprostih korakov, kako upravljati z osebnimi financami in si zagotoviti mirnejše dni.

  1. Vlagajmo v znanje 

Ste kdaj pomislili, da nimate dovolj znanja o upravljanju z vašimi osebnimi financami? Imate kdaj občutek, da denar iz vašega osebnega računa odteka in na koncu meseca nič ne privarčujete? Pomembno je, da razumemo, da gre pri upravljanju z osebnimi financami za nekaj, česar se moramo (še) priučiti. Če o svojem finančnem znanju niste prepričani, si zato vzemite čas za boljše razumevanje, kako upravljati s svojim denarjem in že to, da berete blog pred vami, je velik korak v pravo smer. 

  1. Oblikujmo si varnostno rezervo 

Varnostno rezervo predstavljajo naši prihranki, ki so namenjeni nepričakovanim izdatkom, kot je okvara avtomobila, izredni popravki v našem domu in podobno.

 

Priporočljivo je, da si za namen varnostne rezerve ustvarimo poseben varčevalni račun, kamor redno nakazujemo določen znesek (najbolje, da preko odprtega trajnika). Pričnemo lahko z manjšimi vplačili, ki nam ne predstavljajo prevelikega odrekanja (npr. s 50 EUR mesečno), kasneje pa, če se naši mesečni prilivi povečujejo, znesek postopno zvišujemo. Na ta način gradimo varnostno rezervo, ki nas bo ščitila pred nepredvidenimi finančnimi izzivi in nam pomagala, da slednji za nas ne bodo predstavljali prevelikega stresa.  

  1. Ločimo med kratkoročnimi in dolgoročnimi finančnimi cilji 

Vsak od nas lahko iz glave našteje nekaj finančnih ciljev, ki jih želi čez čas realizirati. Lahko je to nakup novega telefona, dopust, renovacija kopalnice čez leto dni. V tem primeru gre za kratkoročne finančne cilje, ki se nanašajo na naše želje v bližnji prihodnosti. Sredstva za ta namen lahko gradimo na depozitu, varčevalnem računu ali v varnejših obveznicah. 

Na drugi strani so dolgoročni finančni cilji tisti, ki zadevajo našo finančno varnost na dolgi rok, na primer izobraževanje naših otrok, nakup nepremičnine čez nekaj let, morda varčevanje za našo pokojnino. Za dosego teh ciljev se lahko poslužimo plemenitenja v delnicah, obveznicah, vzajemnih skladih ali nepremičninah. 

Pomembno je, da znamo finančne cilje umestiti v eno od obeh kategorij, saj lahko vidimo, da je pristop, kako upravljati s prihranki, ki bodo namenjeni enim ali drugim ciljem, različen.

 
  1. Učimo se iz lastnih napak

Finančni stres je običajen in občasno doleti vsakega od nas. Da ga čim bolj zmanjšamo, se zato osredotočimo na rešitve in izboljšavo trenutne finančne situacije. Učimo se iz lastnih napak in stremimo k temu, da jih ne ponavljamo.  

Zdaj, ko smo se seznanili z osnovnimi koraki za boljše upravljanje osebnih financ, je ključno, da si postavimo jasne kratkoročne in dolgoročne finančne cilje ter se lotimo načrtovanja, kako jih bomo dosegli. Kot pri drugih pomembnih stvareh v življenju, je tudi tu pomembno, da svojim ciljem dosledno sledimo in da spremljamo napredek.

Želimo vam veliko uspeha pri obvladovanju vaših osebnih financ. Ne pozabite, da lahko s pravimi koraki dosežemo finančno stabilnost in si zagotovimo mirnejšo prihodnost.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, info@nlbskladi.si, upravlja krovni sklad NLB Skladi. Storitve trženja in oglaševanja krovnega sklada NLB Skladi poleg družbe NLB Skladi izvaja po pooblastilu tudi Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana. Krovni sklad družbe NLB Skladi ni bančna storitev in ne prinaša zajamčene ali garantirane donosnosti. Tako naložbe v posamezne podsklade krovnega sklada tudi niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja in dokumente s ključnimi informacijami za posamezne podsklade krovnega sklada NLB Skladi.
Nazaj