NLB Skladi

Izračuni Tečajnica

Obvestilo vlagateljem v podsklade krovnega sklada NLB Skladi

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (info@nlbskladi.si), upravlja krovni sklad NLB Skladi. Storitve trženja in oglaševanja krovnega sklada NLB Skladi poleg družbe NLB Skladi izvaja po pooblastilu tudi Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana.

To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja in dokumente s ključnimi informacijami za posamezne podsklade krovnega sklada NLB Skladi, ki so vlagateljem v slovenskem jeziku brezplačno dostopni na sedežu družbe NLB Skladi na Tivolski cesti 48 v Ljubljani vsak delovni dan med 10. in 12. uro, na pooblaščenih vpisnih mestih (poslovalnice NLB d.d.) med njihovim delovnim časom ter na spletni strani www.nlbskladi.si.

Krovni sklad NLB Skladi je odprt tudi za male vlagatelje. Z vplačilom v krovni sklad NLB Skladi vlagatelj pridobi enote premoženja podsklada in ni neposredni imetnik izdajateljev vrednostnih papirjev, ki sestavljajo podsklad.

 

Zbirni kazalnik tveganja posameznega podsklada:

 

NLB Skladi – Azija delniški 4 NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti 3
NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški 4 NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR 2
NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 4 NLB Skladi – Razvita Evropa delniški 4
NLB Skladi – Evropa trgi v razvoju delniški 5 NLB Skladi – Slovenija mešani 3
NLB Skladi – Evropa uravnoteženi 3 NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški 4
NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški 4 NLB Skladi – Trgi v razvoju delniški 4
NLB Skladi – Globalni delniški 4 NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški 5
NLB Skladi – Globalni uravnoteženi 3 NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški 3
NLB Skladi – Naravni viri delniški 5 NLB Skladi – ZDA delniški 5
NLB Skladi – Nepremičnine delniški 5 NLB Skladi – Zeleni delniški 4

 

Zbirni kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da s skladom razpolagate:

 

  • najmanj 7 let (NLB Skladi – Azija delniški, NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški, NLB Skladi – Evropa trgi v razvoju delniški,  NLB Skladi – Nepremičnine delniški, NLB Skladi – Naravni viri delniški, NLB Skladi – Slovenija mešani,  NLB Skladi – Trgi v razvoju delniški, NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški, NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški, NLB Skladi – Zeleni delniški);
  • najmanj 5 let (NLB Skladi – Družbeno odgovorni razviti trgi delniški, NLB Skladi – Razvita Evropa delniški, NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški, NLB Skladi – Globalni delniški, NLB Skladi – Svetovni razviti trgi delniški,  NLB Skladi – ZDA delniški) oziroma
  • najmanj 3 leta (NLB Skladi – Evropa uravnoteženi, NLB Skladi – Globalni uravnoteženi, NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR, NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti). 

Zbirni kazalnik tveganja je smernica glede stopnje tveganja sklada v primerjavi z drugimi produkti. Prikazuje stopnjo verjetnosti, da bo sklad izgubil vrednost zaradi tržnih gibanj ali ker ne moremo izplačati vlagatelja. Zbirni kazalnik tveganja temelji na oceni velikosti nihanja vrednosti enote premoženja. V skladu z dejanskim poslovanjem sklada v prihodnosti se lahko zbirni kazalnik tveganja spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. Sklad ne vsebuje nobene zaščite glede prihodnje tržne uspešnosti ali tržnega tveganja, zato lahko svojo naložbo delno ali v celoti izgubite.

 

Podskladi so razvrščeni pod različne vrednosti zbirnega kazalnika tveganja, pri čemer številke predstavljajo:

 

  • kazalnik 1 od 7 predstavlja najnižji razred tveganja, VEP podsklada z oceno 1 je lahko izpostavljena najnižjim cenovnim nihanjem;
  • kazalnik 2 od 7 predstavlja nizek razred tveganja, VEP podsklada z oceno 2 je lahko izpostavljena nizkim cenovnim nihanjem;
  • kazalnik 3 od 7 predstavlja srednje nizek razred tveganja, VEP podsklada z oceno 3 je lahko izpostavljena srednje nizkim cenovnim nihanjem;
  • kazalnik 4 od 7 predstavlja srednji razred tveganja, VEP podsklada z oceno 4 je lahko izpostavljena srednjim cenovnim nihanjem;
  • kazalnik 5 od 7 predstavlja srednje visok razred tveganja, VEP podsklada z oceno 5 je lahko izpostavljena srednje visokim cenovnim nihanjem;
  • kazalnik 6 od 7 predstavlja drugi najvišji razred tveganja, VEP podsklada z oceno 6 je lahko izpostavljena drugim najvišjim cenovnim nihanjem;
  • kazalnik 7 od 7 predstavlja najvišji razred tveganja, VEP podsklada z oceno 7 je lahko izpostavljena najvišjim cenovnim nihanjem.

Popolne informacije o tveganjih so navedene v Prospektu krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja in  dokumentih s ključnimi informacijami za posamezne podsklade krovnega sklada NLB Skladi.

Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. Dejanske donosnosti, ki jih realizira vlagatelj, se lahko od pričakovanih tudi v večji meri razlikujejo. Krovni sklad družbe NLB Skladi ni bančna storitev in ne prinaša zajamčene ali garantirane donosnosti. Tako naložbe v posamezne podsklade krovnega sklada tudi niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah.

Pri varčevanju v podskladih krovnega sklada NLB Skladi vlagatelj lahko plača vstopne in izstopne stroške ter upravljavsko provizijo. Najvišji vstopni stroški podskladov krovnega sklada NLB Skladi znašajo 3,00 % vrednosti investicijskega kupona, najvišji izstopni stroški pa 1,00 % vrednosti investicijskega kupona. Navedeni vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo (prikazani) donos. Podrobnejši cenik in primerjava stroškov podskladov krovnega sklada sta na voljo na spletni strani www.nlbskladi.si.

Premoženje sklada se upravlja aktivno in ta pristop ne vključuje uporabe referenčnega merila.

Pred sprejemom odločitve za vlaganje v podsklad, ki spodbuja kombinacijo okolijskih, socialnih in korporativnih kriterijev (ESG – enviromental, social, governance) upoštevajte značilnosti in cilje tega podsklada, kot so opisani v Prospektu krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in dokumentih s ključnimi informacijami za posamezne podsklade krovnega sklada NLB Skladi.

 

 

Prijavite se na e-novice

Varnostna koda

Vaša privolitev je v skladu z Informacijo o varstvu osebnih podatkov v družbi NLB Skladi in velja do preklica ter jo lahko pisno prekličete kadarkoli na sedežu družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov dpo@nlbskladi.si. Dokument Informacija o varstvu osebnih podatkov se nahaja na tej povezavi.

 

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.