Upravljanje
med skladi

Vas zanimajo davčne ugodnosti, ki jih ponuja varčevanje v podskladih krovnega sklada ter hkrati prilagodljivost in odzivnost, ki sta značilna za individualno upravljanje premoženja? S storitvijo upravljanja med skladi "ubijete dve muhi na en mah".

 

 

 

 

 

Prednosti

Prilagodljivost

Upravljanje med skladi prinaša konstantno prilagajanje vašega portfelja posameznih podskladov našim analitskim priporočilom. Skladno z naložbeno politiko portfelja, ki zlasti temelji na ravni želene varnosti, bodo vaše naložbe vedno v skladu z našimi pričakovanji glede najboljših naložbenih priložnosti.

Davčne ugodnosti

V primeru prenašanja sredstev med podskladi krovnega sklada NLB Skladi velja odlog ugotavljanja davčne obveznosti. To pomeni, da davčna obveznost iz naslova kapitalskih dobičkov nastopi šele ob izplačilu sredstev iz krovnega sklada.

Stroškovno ugodna storitev

Najvišja upravljavska provizija storitve upravljanja med skladi znaša 0,05 % četrtletno. Zaračunajo se zgolj vstopni in izstopni stroški za storitev gospodarjenja, vstopni in izstopni stroški za podsklade pa se ne zaračunavajo.

Razpršenost

Podskladi krovnega sklada NLB Skladi so izjemno razpršeni, največji vključujejo tudi preko 150 različnih naložb. Ker upravljanje med skladi vključuje več podskladov, je razpršitev še toliko večja zaradi izbire učinkovitih naložbenih politik, ki se skoraj ne prekrivajo.

Strokovno svetovanje

Pri oblikovanju naložbene razporeditve imate podporo visoko strokovno usposobljenih naložbenih svetovalcev, s katerimi se lahko pogovorite tudi o trendih na kapitalskih trgih.

Portfelji

Dinamični portfelj skladov

V Dinamični portfelj so vključene naložbe, ki prinašajo izrazito nadpovprečne pričakovane donosnosti.

01712261-CD10-4755-A01E-D81C717414A1 Created with sketchtool. 0C43CA49-AEA9-4A76-B8F4-C47B1092405C Created with sketchtool. D9425C1B-6B81-4C5A-909A-040A23597FBD Created with sketchtool. 94D41F54-5BB3-4BBB-A561-E4A9B0352C82 Created with sketchtool.

TIP
Mešani

DONOS
Visoko

DOBA
5+ let

Ambiciozni portfelj skladov

Ambiciozni portfelj podskladov krovnega sklada NLB Skladi skladno z analitskimi pričakovanji vključuje takšne naložbe, ki bodo prinašale nadpovprečno donosnost ob seveda še vedno sprejemljivi ravni tveganja.

01712261-CD10-4755-A01E-D81C717414A1 Created with sketchtool. 0C43CA49-AEA9-4A76-B8F4-C47B1092405C Created with sketchtool. D9425C1B-6B81-4C5A-909A-040A23597FBD Created with sketchtool. 94D41F54-5BB3-4BBB-A561-E4A9B0352C82 Created with sketchtool.

TIP
Mešani

DONOS
Srednje-
visoko

DOBA
5+ let

Uravnoteženi portfelj skladov

Uravnoteženi portfelj podskladov krovnega sklada NLB Skladi bo osnovna izbira največjega števila vlagateljev, saj prinaša srednje razmerje med pričakovano donosnostjo in prevzetim naložbenim tveganjem.

01712261-CD10-4755-A01E-D81C717414A1 Created with sketchtool. D9425C1B-6B81-4C5A-909A-040A23597FBD Created with sketchtool. 94D41F54-5BB3-4BBB-A561-E4A9B0352C82 Created with sketchtool.

TIP
Mešani

DONOS
Srednje

DOBA
3+ let

Preudarni portfelj skladov

Preudarni portfelj prinaša visoko stopnjo varnosti, vendar je ob nekaj višjem prevzetem naložbenem tveganju tudi potencialna donosnost višja.

01712261-CD10-4755-A01E-D81C717414A1 Created with sketchtool. 94D41F54-5BB3-4BBB-A561-E4A9B0352C82 Created with sketchtool.

TIP
Mešani

DONOS
Srednje

DOBA
3+ let

Konzervativni portfelj skladov

Konzervativni portfelj je primeren za vse, ki dajete izrazito prednost varnosti pred donosnostjo, saj vsebuje približno 85 % varnejših obvezniških naložb.

D9425C1B-6B81-4C5A-909A-040A23597FBD Created with sketchtool. 94D41F54-5BB3-4BBB-A561-E4A9B0352C82 Created with sketchtool.

TIP
Mešani

DONOS
Nizko-
srednje

DOBA
3+ let

Sklenite pogodbo o gospodarjenju

Sodelujte z našimi visoko strokovno usposobljenimi finančni svetovalci 
z bogatimi izkušnjami, ter celovitim in diskretnim pristopom.

Več o gospodarjenju

Aktualno na finančnih trgih

08. 11. 2023 | Strategi v zadregi

Pretekle korekcije in razlogi za njih

Človeški um slabe stvari rad pozablja in zato smo pripravili pregled vseh pomembnejših korekcij na finančnih trgih, ki so se odrazile tudi v gibanju naših podskladov. Izbrali...

Več

29. 12. 2023 | Analitski pregled

Obveznice

Ta članek je del publikacije Analitski pregled, letnik 16, št. 1, december 2023.

Po lanskem rekordno slabem letu so bile letos razmere na obvezniških trgih boljše. Čeprav so bile donosnosti obveznic...

Več

22. 07. 2024 | Borze v preteklem tednu

Izdelovalci polprevodnikov pod udarom ameriške vlade

Delnice majhnih in srednje velikih podjetij so minuli teden nadaljevale z rastjo vrednosti, močnega upada tečajev pa so bile deležne delnice visoke tehnologije, posebej...

Več

Strategi v zadregiPogled na borzne dogodke in opozarjajo na zanimivosti s tem v zvezi

Analitski pregled Poglobljena obravnava različnih finančnih področij ter aktualnih tem s kapitalskih trgov.

Borze v preteklem tednu Na kratko predstavi ključne dogodke na kapitalskih trgih, ki so se zgodili v preteklem tednu.

Naložbe vzajemnih skladov Mesečno poročilo o poslovanju odprtih investicijskih skladov se izdaja na mesečni ravni