Glede na vaše potrebe se lahko odločite, ali boste varčevali postopoma v okviru varčevalnih načrtov ali v enkratnem znesku, možne pa so tudi kombinacije teh dveh načinov. Pri odločanju med enkratnim vplačilom in postopnim varčevanjem je treba izhajati predvsem iz vaših finančnih razmer in ciljev, pa tudi iz vašega odnosa do tveganja.

Enkratno vplačilo

Enkratni večji vložek je še posebej primeren za naslednje osebe:

  • osebe, ki imajo že akumulirane večje prihranke,
  • osebe, ki že imajo določene izkušnje pri varčevanju v vzajemnih skladih,
  • osebe, ki nameravajo varčevati s ciljem pridobivanja rednih tekočih dohodkov(postopnega črpanja sredstev iz vzajemnega sklada).

Več o enkratnih vplačilih

Postopno varčevanje

Postopno varčevanje je še posebej primerno za:

  • doseganje dolgoročnih varčevalnih ciljev, kot so varčevanje za dodatno pokojnino(ali predčasno upokojitev), varčevanje za potrebe otrok v prihodnosti ali varčevanje za nakup nepremičnine,
  • osebe, ki nimajo akumuliranih večjih prihrankov,
  • osebe, ki imajo manj izkušenj pri varčevanju v vzajemnih skladih.

Več o postopnem varčevanju

 

Naložbeni paketi

Naložbeni paketi

Ugodnost pri stroških in popust za zvestobo.

  • ugodnost pri vstopnih stroških: vstopni stroški se obračunajo od zneska, ki je naložen v paket, in ne od zneska, ki je naložen v posamezni podsklad. Na ta način dobite višjo razpršitev premoženja ob nižjih stroških;
  • popust na zvestobo nad 50.000 EUR: vstopni stroški bodo obračunani glede skupno vrednost obstoječih in dodatno vplačanih sredstev;

Več o naložbenih paketih