Zakaj ne bi izbrali preprosteje?

Na slovenskem trgu je približno 200 vzajemnih skladov. Že v ponudbi NLB Skladov lahko izbirate med 20 različnimi delniškimi, uravnoteženimi, obvezniškimi in mešanimi podskladi. Odločitev, kateri podsklad izbrati, torej ni vedno enostavna. Naložbeni paketi jo olajšajo.

Štirje naložbeni paketi za vsak okus

NLB Skladi - Preudarni NLB Skladi - Uravnoteženi NLB Skladi - Ambiciozni NLB Skladi - Pogumni
60 % NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 45 % NLB Skladi - Globalni delniški 55 % NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški 60 % NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški
20 % NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 35 % NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 25 % NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR 20 % NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški
20 % NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 20 % NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti 20 % NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški 20 % NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški

 

Razpršite premoženje in obenem privarčujte pri vstopnih stroških

Naložba v NLB Skladi – Naložbeni paket vlagateljem omogoča razpršitev sredstev med več podskladi krovnega sklada, pri čemer se pri obračunu kot znesek za opredelitev vstopnih stroškov upošteva celoten znesek, naložen v NLB Skladi – Naložbeni paket, in ne zgolj znesek, ki je naložen v posamezni podsklad. Dodatno se z naložbo v NLB Skladi – Naložbeni paket izognete pogosti napaki vlagateljev, ko ti premoženje porazdelijo med podsklade, ki imajo preveč sorodne naložbene politike. Podskladi, vključeni v posamezni naložbeni paket, so skrbno izbrani na način, da vam omogočajo karseda optimalno razpršitev premoženja, obenem pa upoštevajo tudi naša analitska pričakovanja.