Ime sklada Provizija za upravljanje Najvišji vstopni stroški Najvišji izstopni stroški Kam nalaga?
Azija delniški 2,00 % 3,00 % 1,00 %

Delnice: Kitajska, Indija, Južna Koreja, Singapur, Tajvan in druge.

Dinamični razviti trgi delniški 2,00 % 3,00 % 1,00 %

Delnice iz dinamičnih sektorjev in dejavnosti ter naložbe v manjše in srednje velike družbe.

Družbeno odgovorni razviti trgi delniški 2,00 % 3,00 % 1,00 %

Delnice izdajateljev, ki imajo nadpovprečno pozitiven odnos do okoljskih, družbenih in upravljavskih vidikov.

Farmacija in zdravstvo delniški 1,75 % 3,00 % 1,00 %

Delnice: Farmacija in biotehnologija, Zdravstvena oprema in storitve.

Finance delniški 2,00 % 3,00 % 1,00 %

Delnice izdajateljev, ki jih uvrščamo v sektor finančnih storitev; Banke, Raznovrstne finančne storitve in Zavarovalništvo.

Globalni delniški 2,00 % 3,00 % 1,00 %

Delnice: Razvita Evropa, Severna Amerika, Azija in Pacifik, Trgi v razvoju.

Globalni uravnoteženi 1,65 % 2,25 % 1,00 %

Delnice in obveznice: Razvita Evropa, Severna Amerika, Azija Pacifik, Trgi v razvoju. 

Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški 2,00 % 3,00 % 1,00 %

Delnice: izdajatelji s sedežem v izbranih državah južne, srednje in vzhodne Evrope. 

Naravni viri delniški 1,75 % 3,00 % 1,00 %

Delnice: Energetika, Kovine in rudarstvo.

Nepremičnine delniški 2,00 % 3,00 % 1,00 %

Delnice: Nepremičninski skladi, Upravljanje nepremičnin in razvoj.

Nova Evropa uravnoteženi 1,75 % 2,25 % 1,00 %

Delnice in obveznice: izdajatelji iz držav t.i. Nove Evrope. 

Obveznice visokih donosnosti 1,50 % 1,50 % 0,50 %

Obveznice: obveznice zunaj naložbenega razreda.

Podjetniške obveznice EUR 1,00 % 1,50 % 0,50 %

Obveznice: podjetniške obveznice, v manjši meri tudi državne obveznice.

Razvita Evropa delniški 1,75 % 3,00 % 1,00 %

Delnice: Razvite evropske države. 

Slovenija mešani 2,25 % 3,00 % 1,00 %

Delnice in v manjši meri obveznice: Slovenija.

Svetovni razviti trgi delniški 1,75 % 3,00 % 1,00 %

Delnice: Razvite države Severne Amerike, Evrope ter Azije Pacifika.

Visoka tehnologija delniški 2,00 % 3,00 % 1,00 %

Delnice. Tehnološke dejavnosti.  Predvsem s sedežem v Evropi in Severni Ameriki.

Visoko rastoča gospodarstva delniški 2,00 % 3,00 % 1,00 %

Delnice: izdajatelji s sedežem v državah s porajajočimi se kapitalskimi trgi.

Zahodni Balkan delniški 2,25 % 3,00 % 1,00 %

Delnice: izdajatelji s sedežem v državah Zahodnega Balkana

ZDA delniški 1,75 % 3,00 % 1,00 %

Delnice: izdajatelji s sedežem v ZDA.