O družbi

NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., je v 100-odstotni lasti Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana. Družba je bila ustanovljena 18.12.2002 (sprejem akta o ustanovitvi), v sodni register je bila vpisana 21.11.2003, poslovati pa je začela s 1.1.2004.

Družba ima dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov, dovoljenje za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in dovoljenje za opravljanje nekaterih pomožnih storitev.

Družba NLB Skladi, d.o.o., je registrirana za FATCA pri IRS (Internal Revenue Service - Urad za notranje prihodke ZDA) z GIIN: DQANI4.00008.ME.705 kot Member of Lead FFI.

Dodatno je družba NLB Skladi, d.o.o., registrirana za FATCA pri IRS, za račun 20 podskladov krovnega sklada NLB Skladi, z GIIN: 9H87YG.00000.SP.705 kot Sponsoring entity.

Družba NLB Skladi, d.o.o., je skladna z zahtevami FATCA in jih izvaja s 1.7.2014. Pri tem ne izvaja pravnega in davčnega svetovanja v zvezi z ameriško davčno ureditvijo ali storitev v zvezi z urejanjem davčnih obveznosti oseb v Združenih državah Amerike.

 

Osebna izkaznica družbe

Družba:

NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.

Sedež:

Ljubljana

Poslovni naslov:

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Telefon:

(01) 476 52 70

Telefaks:

(01) 476 52 99

E-pošta:

info@nlbskladi.si

Internet:

www.nlbskladi.si

Davčna št.:

46788719

Matična št.:

1876031000

Številka reg. vpisa:

1/38660/00 (vpisano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani)

Znesek osnovnega kapitala:

2.921.048,00 EUR


Uprava

Luka Podlogar, MBA,
predsednik uprave

Blaž BračičLuka Podlogar je diplomiral na ljubljanski ekonomski fakulteti, naziv MBA pa je pridobil na IESE Business School v Barceloni. Ima več kot 15 let izkušenj v menedžmentu, po diplomi najprej kot vodja operative in pomočnik direktorja v družbi za spletne storitve Parsek. Med 2006 in 2010 je bil zaposlen pri Citigroupu v Londonu kot investicijski bankir na področju prodaj in prevzemov ter financiranja podjetij v industrijskem in avtomobilskem sektorju. Septembra 2010 se je pridružil KD Group kot pomočnik izvršnih direktorjev, kjer je bil odgovoren predvsem za področje korporativnega razvoja. Med leti 2012 in 2022 je upravljal funkcijo člana in predsednika uprave družbe Generali Investments, februarja 2023 pa je prevzel vodenje družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.

Blaž Bračič,
član uprave

Blaž BračičBlaž Bračič je univerzitetni diplomirani ekonomist. V času študija na ekonomski fakulteti in takoj po njem je sodeloval s katedro za statistiko, kjer je bil zadolžen za izvajanje avditorijskih vaj. Diplomiral je s temo Upravljane terminske pogodbe in blagovne terminske pogodbe, kjer se je ukvarjal z učinki, ki jih imajo omenjeni izvedeni vrednostni papirji na celotno tveganje razpršenega portfelja. Za diplomsko delo je prejel tudi Prešernovo nagrado. Leta 2005 se je zaposlil v družbi NLB Skladi, in sicer na področju finančnih analiz in nadzora nad tveganji. V obdobju od 2006 do 2008 je bil v družbi zaposlen kot upravitelj premoženja, leta 2009 pa je prevzel vodenje tedaj novo oblikovanega oddelka za trženje in prodajo. To funkcijo je kot vodja oddelka in kasneje direktor sektorja opravljal do leta 2018, ko je bil imenovan za člana uprave družbe. V prostem času je navdušen kolesar in tekač na smučeh, odvisno od letnega časa.


Nadzorni svet

  • mag. Hedvika Usenik, predsednica nadzornega sveta
  • Branko Greganovič, namestnik predsednice nadzornega sveta
  • Bojan Ivanc, CFA, CAIA, član nadzornega sveta
  • Janez Klobčar, član nadzornega sveta

Komisija za prejemke je sestavljena iz naslednjih članov:

  • Bojan Ivanc, CFA, CAIA, predsednik komisije
  • Janez Klobčar, namestnik predsednika komisije
  • mag. Hedvika Usenik, članica komisije

Uradne ure

Ponedeljek - petek: 10:00 - 12:00

Za obisk vpisnega mesta na sedežu družbe NLB Skladi je potrebna najava vašega termina preko telefonske številke 01 476 52 70.

Vizija poslovanja

Družba NLB Skladi namerava slovenskemu trgu in trgu jugovzhodne Evrope ponuditi celotno paleto varčevalnih produktov na področju investicijskih skladov in gospodarjenja s finančnimi instrumenti.

Družba za upravljanje namerava to doseči z razvojem lastnih produktov. Temelj poslovanja družbe NLB Skladi bo razvoj in upravljanje konkurenčnih produktov in storitev ter trženje in prodaja produktov institucionalnim komitentom (finančne institucije in velike družbe), medtem ko bo trženje in prodajo oz. distribucijo svojih produktov komitentom na drobno izvajala tudi preko pogodbenih partnerjev.

Cilj družbe je postati eden vodilnih ponudnikov omenjenih produktov na slovenskem trgu in na trgih jugovzhodne Evrope. Družba namerava cilje doseči predvsem s kontinuiranim razvojem kakovostnih produktov, ki bodo cenovno konkurenčni, s kakovostjo storitve vlagateljem ter prednostmi, ki jih lahko doseže kot članica NLB Skupine, pri čemer bo zasledovala dobre prakse ter etične in profesionalne standarde s področja upravljanja premoženja in NLB Skupine.

Razkritja, povezana s trajnostnostjo

Brez upoštevanja škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti

Družba NLB Skladi v skladu z Uredbo 2019/2088 (SFDR) ne upošteva škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti.

Družba NLB Skladi se je tako odločila v skladu z možnostmi, ki jih določa Delegirana Uredba Komisije (EU) 2022/1288 o dopolnitvi Uredbe 2019/2088 in ker ocenjuje, da so obstoječe t.i. ESG politike, ki so tudi razkrite na spletni strani družbe www.nlbskladi.si, ustrezne in proporcionalne glede na velikost in obseg sredstev v upravljanju in s tem povezanimi stroški za vlagatelje / stranke.

Družba NLB Skladi se lahko odloči, da bo v prihodnosti upoštevala glavne škodljive vplive investicijskih odločitev na dejavnike trajnosti, če bo ocenila, da obstoječe ESG politike niso več ustrezne ali smiselne oziroma če bo tako zahtevala hitro spreminjajoča se zakonodaja na področju trajnostnih naložb, tveganj, glavnih škodljivih vplivov, ipd. Vsaka takšna morebitna sprememba bo tudi ustrezno razkrita vlagateljem / strankam.

Razkritje politik sodelovanja

Družba NLB Skladi aktivno lastništvo uveljavlja s politikami:

  • o sodelovanju delničarjev za portfelje gospodarjenja s finančnimi instrumenti
  • o sodelovanju delničarjev za podsklade Krovnega sklada NLB Skladi in
  • povzetkom politike družbe NLB Skladi o glasovanju in udeleževanju na skupščinah družb,

ki so vse na voljo na povezavi Kako upravljamo premoženje?.  

Politika trajnostnega razvoja

Politika trajnostnega razvoja družbe NLB Skladi - 1. izdaja  

Mednarodne zaveze

Vse mednarodne zaveze NLB Skupine so razkrite na povezavi: https://www.nlb.si/trajnost.

Pišite nam

Vsa vaša vprašanja, povezana s trajnostnostjo, lahko naslovite na trajnostni@nlbskladi.si.

Akti družbe

Izjava NLB Skupine o boju proti korupciji in podkupovanju

 

Polletna in letna poročila družbe