Vzajemni skladi so ena najboljših rešitev
za varčevanje »kar tako«.

Naložbe v delnice so zgodovinsko gledano najbolj donosna naložbena kategorija, ki za zajtrk poje donose nepremičnin, zlata in alternativnih naložb.

Pričakovana donosnost delniških naložb znaša med 7 % in 9 %, kar pomeni, da se vaše premoženje podvoji v devet do deset letih varčevanja.

Že od

40 EUR mesečno

Priporočena doba varčevanja

10+ let

Za mladoletne

brez vstopnih stroškov

 

Zakaj varčevati?

Veste, da lahko v 10 letih iz 10.000 EUR, naloženih v delniški sklad, nastane približno 19.000 tisočakov? Več izračunov izdelajte tu.

V obdobju od začetka 2000 do konca 2018 so se cene v Sloveniji povišale za 73,1 %. To pomeni, da je neobrestovanih 100.000 EUR danes vrednih le še 57.770 EUR.

Veste, da se z daljšanjem ročnosti varčevanja verjetnost izgube pri naložbah v delnice oziroma delniške podsklade močno zmanjša?

 

Kaj moram vedeti?

Pred pristopom k pravilom upravljanja krovnega sklada NLB Skladi je zelo pomembno, da si postavite cilje in časovne okvirje varčevanja, ki bodo ustrezali vašemu finančnemu profilu, do katerega lahko pridete tudi s pomočjo posebnega vprašalnika. Na osnovi tega se boste lažje odločili, kateri podsklad krovnega sklada NLB Skladi je za vas najprimernejši.

Družina podskladov krovnega sklada NLB Skladi ponuja različne vrste vzajemnih skladov in prepričani smo, da boste tudi VI našli sebi primernega.

Več o izbiri podskladov krovnega sklada NLB Skladi

Če se odločite za pristop k pravilom upravljanja vzajemnega sklada, vam predlagamo, da s seboj prinesete naslednje dokumente:

Fizične osebe:

  • Osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list)
  • Davčno številko
  • Številka transakcijskega računa

Pravne osebe:

  • Izpisek iz sodnega ali drugega javnega registra
  • Davčno številko pravne osebe
  • Matično številko pravne osebe
  • Številko transakcijskega računa pravne osebe
  • Osebni dokument

Po pristopu k pravilom upravljanja krovnega sklada NLB Skladi vas bomo na spletnem mestu obveščali o aktualnih dogodkih in vrednosti enote premoženja.

V kolikor se odločite za nakup dodatnih enot premoženja, lahko sredstva vplačate s položnico, pri čemer navedite sklic, ki je zapisan na pristopni izjavi k pravilom upravljanja vzajemnega sklada, oziroma sklic, ki je zapisan na varčevalnem načrtu.

Če želite izplačilo sredstev iz podsklada krovnega sklada NLB Skladi, se oglasite v najbližji NLB poslovalnici, na sedežu družbe NLB Skladi v času uradnih ur ali v NLB Privatnem bančništvu.

Denar vam bomo nakazali najkasneje v 6 delovnih dneh po prejemu zahteve za izplačilo.

Glede na vaše potrebe se lahko odločite, ali boste varčevali postopoma v okviru varčevalnih načrtov ali v enkratnem znesku, možne pa so tudi kombinacije teh dveh načinov. Pri odločanju med enkratnim vplačilom in postopnim varčevanjem je treba izhajati predvsem iz vaših finančnih razmer in ciljev, pa tudi iz vašega odnosa do tveganja.

Prednosti varčevanja v NLB Skladih

Preprosto varčevanje in prihranek časa

Enostavno in hitro do visoke razpršitve naložb.

Visoka likvidnost

Hitra vnovčljivost prihrankov – denar na vašem osebnem računu najpozneje v šestih dneh.

Davčne ugodnosti

Ustvarjeni kapitalski dobički pri prehodih med podskladi krovnega sklada NLB Skladi so neobdavčeni. Davčna obveznost nastopi šele ob izplačilu sredstev iz krovnega sklada NLB Skladi. Več o obdavčitvi kapitalskih dobičkov si lahko preberete na strani Obdavčitev.

Strokovni finančni analitiki

Strokovna in izkušena ekipa upraviteljev premoženja z zaledjem v finančnih analitikih.

Kakovostni finančni nasvet

Usposobljeni svetovalci vam bodo svetovali o optimalni kombinaciji vzajemnih skladov glede na vaš finančni profil.

Dostopnost in finančna učinkovitost

Možnost postopnega varčevanja že z manjšimi zneski ob zmernih stroških.

Naročite se na posvet
z našim svetovalcem

O možnosti varčevanja v vzajemnih skladih NLB Skladi se pozanimajte v najbližji poslovalnici banke NLB Skupine, na NLB Privatnem bančništvu oziroma pokličite brezplačno modro številko 080 22 86 in se dogovorite za termin sestanka s finančnim svetovalcem.

Naročite se na posvetaliZastavite vprašanje