13. 09. 2023

Ni denarja, ni dopusta. Kako poskrbeti, da se v taki situaciji ne znajdemo nikoli več?

Fotografija: Unsplash
Poznaš občutek, ko te prijatelji z danes na jutri povabijo na morje ali potovanje, ti pa oklevaš, ker nimaš dovolj denarja? Si se že znašel v situaciji, ko si si želel pobegniti nekam na toplo, pa si moral idejo opustiti, ker so se vse turistične namestitve in sredstva prevoza tako zelo podražili, da ti ekskluziven pobeg ni bil dosegljiv? Morda se ti je tudi zgodilo, da v določenem mesecu nisi »prišel skozi« v zelenih številkah in ti je zmanjkalo denarja?

V tem prispevku izveš, kako pod kontrolo spraviš svoje tekoče stroške, zase narediš varnostno rezervo za situacije, ki jih ne moreš predvideti in poskrbiš, da nekaj denarja postopno privarčuješ za tiste lepe cilje v življenju, kot so potovanja s prijatelji ali družino, večerje v dobri restavraciji, nakup dodatnih, dražjih oblačil, nakita, ure, kolesa in podobno. 

Postani finančno stabilen in neodvisen 

Velikokrat se v medijih srečujemo s pojmi, kot so finančna stabilnost, finančna neodvisnost in finančna svoboda. Ali sploh vemo, kaj ti pojmi zares pomenijo v praksi in kaj nam omogočajo? 

V teoriji osebnih financ velja, da je finančna situacija posameznika stabilna, če zmore sproti pokriti svoje redne stroške (kot so najemnina, plačilo položnic, nakup hrane, oblačil, higienskih pripomočkov, ipd.), odplačati tekoče zapadle dolgove in pokriti nepričakovane mesečne izdatke. V primeru, da vse to lahko sproti financiramo nismo finančno odvisni od drugih in, da se celo lahko počutimo bolj svobodne.

5 korakov na poti do tvoje finančne stabilnosti: 

  1. Prilagodi tekoče stroške in potrošnjo. Preveri, ali lahko prejmeš ugodnejše pogoje za plačilo telefonskega operaterja oziroma ponudnika mobilnih storitev oz. zmanjšaš svoj zakupljen paket, zamenjaj dobavitelja električne energije in preglej, ali lahko nakupe hrane opraviš v trgovini, ki ima ugodnejše cene. 
  1. Izogibaj se hipnim nakupom in si vedno vzemi vsaj en dan za premislek, da ugotoviš, ali gre za nekaj, kar v resnici potrebuješ. 
  1. Pohištvo, osebne predmete ali oblačila, ki jih ne potrebuješ več, lahko odprodaš preko spletnih portalov za prodajo rabljenih predmetov. 
  1. Vzpostavi varnostno rezervo. Postopno (zadaj si cilj, da v enem letu) izgradi t.i. »lastni varnostni fond«, ki ti bo pomagal financirati nepričakovane stroške, kot so popravilo avta, servis pralnega stroja, ipd. Varnostna rezerva mora okvirno predstavljati približno šestkratnik nujnih mesečnih stroškov in je ne smeš porabiti za druge cilje, ki se pojavijo, saj je namenjena časom, ko ti »voda teče v grlo«. 
  1. Prični varčevati. Vizualiziraj svoje ostale cilje. Za svoje cilje prični postopno in disciplinirano varčevati, pri čemer priporočamo, da mesečno varčevanje poteka kar se da avtomatično (na primer preko trajnega naloga, ki ga urediš v banki ali preko spletne banke). Upoštevaj pravilo 50/20/30, kjer velja, da boš 50 % mesečne plače potrošil za nujno potrošnjo, 20 % privarčeval, 30 % pa potrošil za ostale nenujne izdatke. 

Če boš poskrbel za to, da boš imel svojo varnostno rezervo in bo tvoj mesečni proračun zagotavljal pravilo 50/30/20, boš že v enem letu privarčeval več kot dovolj, da boš ti tudi lahko kadarkoli spontano sprejel odločitev za »pakiranje kovčkov«.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, info@nlbskladi.si, upravlja krovni sklad NLB Skladi. Storitve trženja in oglaševanja krovnega sklada NLB Skladi poleg družbe NLB Skladi izvaja po pooblastilu tudi Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana. Krovni sklad družbe NLB Skladi ni bančna storitev in ne prinaša zajamčene ali garantirane donosnosti. Tako naložbe v posamezne podsklade krovnega sklada tudi niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja in dokumente s ključnimi informacijami za posamezne podsklade krovnega sklada NLB Skladi.

 

Nazaj