16. 08. 2023

Z denarjem ravnajte smiselno in odgovorno!

Smiselno in odgovorno zapravljanje denarja predstavlja pomemben vidik osebnih financ. Omogoča nam, da zaživimo brez skrbi ter skladno s svojimi vrednotami in cilji. Pazljivost pri stroških in disciplina pri trošenju nam pomagata doseči finančno stabilnost in nam omogočata, da končno pričnemo varčevati za tiste velike projekte, o katerih smo doslej lahko le sanjali. 

V nadaljevanju vam podajamo 6 nasvetov za odgovorno in smiselno ravnanje z denarjem: 

 1. Razvrstite svoje cilje po pomembnosti: Svoje življenjske cilje razvrstite prioritetno. Najvišje na seznamu naj bodo veliki življenjski cilji, kot so na primer nakup stanovanja, avtomobila, pomoč otrokom, odplačilo dolga ali načrtovanje upokojitve. Te dolgoročne cilje vedno znova ozaveščajte, zlasti takrat, ko vas zamikajo manjši nakupi, pri katerih boste morda po nepotrebnem porabili preveč.

 2. Pretehtajte vsak nakup z vidika svojih vrednot in ciljev: Pozorni bodite na impulzivne nakupe in vedno pretehtajte, ali je nekaj res potrebno, preden se odločite za nakup. Poskušajte ostati racionalni in kupite samo tisto, kar zares potrebujete, da vam bo denar ostal tudi za pomembne in večje nakupe. Vzemite si trenutek in ocenite tudi, ali je nakup skladen z vašimi vrednotami in cilji. Izogibajte se brezglavemu zapravljanju za nepotrebne predmete ali storitve, ki bi se jim lahko ognili in na njihov račun več privarčevali. 
 3. Razlikujte med nujnimi in ne nujnimi stroški: vse svoje stroške si vsaj en mesec zapisujte, pri čemer vsak strošek razvrstite v eno izmed dveh kategorij:

  - nujni strošek, kamor spadajo najemnina, računi za elektriko, ogrevanje, komunalne storitve, prevoz, hrana, zdravstvena oskrba, ter

  - ne nujni strošek, kamor so vključeni stroški zabave, potovanj, oblačil ipd.

  Po enem mesecu boste imeli jasno sliko o tem, kam gre vaš denar, in lažje boste prepoznali področja, kjer lahko zmanjšate ali prerazporedite sredstva za svoje cilje.

 4. Ne pozabite na disciplinirano varčevanje: ne pozabite, da med nujni del porabe spada tudi varčevanje, ki naj bo kar se da disciplinirano. Priporočljivo je, da si za svoje varčevanje vzpostavite trajni nalog in tako vsak mesec del svojih prihodkov avtomatsko daste na stran za kasneje.

 5. Raziščite in primerjajte cene: Primerjanje cen med različnimi ponudniki je ključnega pomena za odgovorno porabo. Pred nakupom izdelka ali storitve raziščite različne možnosti, preberite ocene in primerjajte cene. To zagotavlja, da za svoj denar dobite najboljšo vrednost in se izognete preplačilu.

 6. Investirajte v doživetja: Poraba denarja za doživetja je lahko bolj izpolnjujoča kot tista, za materialne dobrine. Nekaj ​​svojega proračuna zato namenite potovanjem, koncertom, delavnicam ali drugim dejavnostim, ki ustvarjajo trajne spomine in pripomorejo k vaši osebni rasti.

Smiselna in odgovorna poraba denarja naj postane vaša stalna praksa. Redno pregledujte svoje finančne cilje, ponovno ocenite svoje potrošniške navade in jih po potrebi prilagodite. S premišljenim in pametnim ravnanjem z denarjem lahko dosežete bolj zdrave finančne obete in živite bolj izpolnjeno življenje.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi), Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, info@nlbskladi.si, upravlja krovni sklad NLB Skladi. Storitve trženja in oglaševanja krovnega sklada NLB Skladi poleg družbe NLB Skladi izvaja po pooblastilu tudi Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana. Krovni sklad družbe NLB Skladi ni bančna storitev in ne prinaša zajamčene ali garantirane donosnosti. Tako naložbe v posamezne podsklade krovnega sklada tudi niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte Prospekt krovnega sklada NLB Skladi z vključenimi pravili upravljanja in dokumente s ključnimi informacijami za posamezne podsklade krovnega sklada NLB Skladi.

 

Nazaj