06. 01. 2015

Za nami je že tretje zaporedno leto, ko so skorajda vse pomembnejše naložbene kategorije vlagatelje razveselile s pozitivnimi donosnostmi. V lanskem letu se je nadaljevala selitev kapitala iz manj v bolj tvegane naložbe, posledično so od vseh naložbenih kategorij najvišjo donosnost v povprečju dosegle delnice. Globalni delniški indeks razvitih držav (MSCI World) je namreč v preteklem letu, vključujoč dividende, porasel za zelo dobrih 20,39 %. Ob upadu zahtevanih donosnosti obvezniških naložb, posebno evrskih, pa so lahko zadovoljni tudi bolj konservativni vlagatelji.

O izjemni zanimivosti borz priča tudi preteklo leto, ki ga je zaznamovalo precej pretresov, zaradi česar se posamezne regije in panoge precej razlikujejo po donosnostih. Najprej velja izpostaviti največjo in najpomembnejšo regijo, ZDA. Ameriški delnice so namreč na krilih čedalje bolj robustnega okrevanja presenetile z visoko rastjo, k čemur je prispevala tudi ameriška centralna banka, ki je omilila ton ter kljub okrevanju in nižanju stopnje brezposelnosti odlašala z umikom denarnih spodbud. Slednje je nižalo zahtevane donosnosti ameriških državnih obveznic, kar je poleg obvezniških naložb močno dvignilo tečaje delnic nepremičninskih družb.

Na donosnost obveznic je pozitivno vplivala tudi evropska centralna banka (ECB), ki je zaradi zastoja v gospodarskem okrevanju v letu 2014 postala bolj agresivna. Poleg znižanja ključne obrestne mere na 0,05 % in, kot prva pomembnejša centralna banka, tudi znižanja obrestne mere, po kateri banke posojajo ECB, v negativno območje, je napovedala tudi dvig bilančne vsote za 50 % na 3.000 milijard evrov, kar je znižalo zahtevane donosnosti evrskih obveznic, denimo 10-letne nemške državne obveznice na zgodovinsko nizkih 0,5 %, tečaj evra glede na dolar pa se je znižal z 1,37 na 1,21 dolar za evro.

Ob reformni naravnanosti Indije, spodbujevalnih ukrepih denarne politike na Kitajskem zaradi upočasnitve gospodarstva, pocenitvi nafte, ki jo regija večino uvozi, in dokaj ugodnih vrednotenjih je lepe donosnosti zabeležila tudi Azija. Po drugi strani je po donosnosti najbolj razočarala Evropa. Poleg pomanjkanja politične volje za nadaljevanje začetih in napovedanih strukturnih reform, zlasti to velja za Italijo in Francijo, ter ponovne politične zaostritve v Grčiji je negativno na donosnost evropskih delnic vplival rusko-ukrajinski spor. Kljub stopnjevanju napetosti in uvedbi vzajemnih gospodarskih sankcij med Rusijo in EU pa ni prišlo do rasti cene nafte. Nasprotno, cena severnomorske nafta Brent se je predvsem zaradi močnega povečanje proizvodnje nafte v ZDA kot posledica novih tehnologij v lanskem letu znižala za približno 40 % v evrih, kar je negativno vplivalo na vse naložbe, povezane z nafto oziroma energenti.

Za konec velja omeniti še najbolj donosen podsklad krovnega NLB Skladi v letu 2014, in sicer NLB Skladi – Slovenija delniški. Delno izvedena privatizacija, v okviru katere so že bili prodani Aerodrom, Mercator, Letrika in Helios, je dvignila tečaje tudi preostalih družb iz t.i. »privatizacijskega seznama« proti morebitnim prevzemnim cenam. Privatizacija je skupaj z delno izvedenimi reformami znižala tudi ceno zadolževanja Slovenije, letna zahtevana donosnost 10-letne državne obveznice se je denimo znižala s skoraj 5 % proti 2 %. To je spodbudilo slovensko gospodarstvo, ki je v lanskem letu izšlo iz recesije, in posledično ob ugodnem vrednotenju dvignilo tudi tečaje večine preostalih borznih družb.

 

Podsklad krovnega sklada NLB Skladi Donosnost v 2014(31.12.2013-31.12.2014)  Donosnost v zadnjih treh letih (31.12.2011-31.12.2014
NLB Skladi - Slovenija delniški +67,35 %  +111,33 %
NLB Skladi - Nepremičnine delniški +32,76 % n.p.
NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški +28,41 % +87,49 % 
NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški +23,35 % +78,11 %
NLB Skladi - Azija delniški +22,17 % +34,10 % 
NLB Skladi - ZDA delniški +21,22 % n.p.
NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva delniški +14,45 % +17,39 % 
NLB Skladi - Globalni delniški +12,13 % +35,74 %
NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški +11,78 % +44,11 % 
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi +10,50 % +19,85 %
NLB Skladi - Globalni uravnoteženi +9,71 % +25,72 % 
NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti +8,39 % n.p.
NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR +6,66 % +16,35 % 
NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški +6,30 % +53,07 %
NLB Skladi - Razvita Evropa delniški +1,60 % +34,29 % 
NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški +0,60 %  +9,98 % 
NLB Skladi - Naravni viri delniški  -10,13 %  -22,72 % 
NLB Skladi - Južna, srednja in vzhodna Evropa delniški -11,70 %  13,16 % 
Nazaj