01. 10. 2012

Velikokrat je pomembno postaviti pravo vprašanje, takšno ki izziva, odkriva, razbija mite in "resnice", ki smo si jih nezavedno zapisali v naš spomin. Še bolj pomembno pa je poznati prave odgovore, le kdo jih ne pozna bolje, kot predsednik uprave NLB Skladi mag. Kruno Abramovič, CFA.

1. mit

Ali vplačila v VS v Sloveniji sledijo trendom vplačil v drugih državah EU-ja? Ne, vplačila v Sloveniji v grobem sledijo dvema trendoma:

  • iz vzajemnih skladov privatizacijskega izvora opažamo izplačila, in sicer zlasti po preteku enega oziroma dveh let od preoblikovanja, pa tudi pozneje
  • odlivi iz "običajnih" vzajemnih skladov so že nekaj let (od konca največjih padcev na borzah) podobno veliki kot prilivi (ničelni neto prilivi).

Delno je to povezano tudi z nedavnimi dogodki na slovenskem kapitalskem trgu, saj so zlasti skladi privatizacijskega izvora na udaru zaradi svoje izpostavljenosti enemu izmed najmanj donosnih kapitalskih trgov na svetu v  zadnjih treh oziroma štirih letih.

V tujini se pozna, da je veliko več avtonomnih, od tekočih dogodkov na borzah neodvisnih prilivov, zlasti za varčevanje kar tako in za pokojninsko varčevanje.

2. mit

Ali lahko ustvarjam donose kljub krizi?
Če ne bi bilo kriz, se v delnice ne bi splačalo nalagati tako zelo, kot kaže zgodovina. Ne le da so v recesijah donosnosti delnic empirično najvišje, izgube na borzah povzročijo neracionalne prodaje pomembnega deleža vlagateljev, praviloma istih, ki so se za nakupe odločili šele po visoki rasti v preteklosti. Visoke nedavne izgube seveda zahtevajo pogum vsakega, ki se odloči za nakup neke naložbe, vendar je - pogledano z racionalne distance - še pogumnejše dejanje, da se odločiš za nakup naložbe po visoki rasti, kar pogosto pozabljamo. Podobno je kot pri košarki: "vroča roka" ne obstaja - igralec, ki "je pri metu", naslednjega meta ne bo zadel statistično nič bolj verjetno kot sicer podobno uspešen igralec, ki je zgrešil zadnjih nekaj metov. A vendar soigralci, trener in - najbolj nenavadno - večina igralcev verjame v učinek "vroče roke". Zlasti trener in igralec sam bi to morala upoštevati in denimo v zadnjem napadu igrati na igralca, za katerega je najmanj verjetno, da ga bo obramba pokrivala, toda za trenerja in ostale igralce je najpreprosteje, da pač dajo žogo "vročemu" igralcu - enaka  zmota kot to, da kupiš naložbo z lepo preteklo donosnostjo. Michael, Kobe in LeBron dobijo žogo ne glede na šest zgrešenih metov zapored - zato so njihovi trenerji in oni sami uspešni.

Verjetnost Obamove izvolitve

3. mit

Ali se dolgoročna stabilna, morda celo dolgočasna strategija vlaganja lahko obrestuje?
Vsekakor; najbolj "dolgočasni" produkti, denimo vzajemni sklad, ki nalaga globalno razpršeno s poudarkom na najrazvitejših in največjih borzah, imajo najboljše razmerje donosnost/ tveganje; povedano drugače, zelo ozko usmerjene naložbe, denimo v kakšne kitajske delnice ali delnice 
(zlatih) rudnikov, praviloma ne pomenijo nič višje pričakovane donosnosti  ob bistveno večjem tveganju. Nekateri prodajalci finančnih produktov seveda radi govorijo o potencialu specifičnih naložb za rast in naštevajo visoke donosnosti takih naložbenih politik v preteklosti, vendar to ni  nobeno jamstvo - kvečjemu morda nasprotno -, da se bo enako zgodilo z naloženim premoženjem v prihodnosti. Sam varčujem v podskladih NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški in NLB Skladi - Globalni delniški, za otroka pa v podskladu NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški.

Trzni delez


Kruno AbramovicKomentira
Mag. Kruno Abramovič, CFA, doma iz Kočevja, je bil eden najuspešnejših študentov svoje generacije, prejemnik več nagrad, vključno z nagrado Banke Slovenije in Prešernovo nagrado Ekonomske fakultete. Je magister znanosti in nosilec naziva CFA (Chartered financial analyst ). Z  upravljanjem premoženja vlagateljev se aktivno ukvarja že od leta 1998, njegova poklicna pot pa je v celoti povezana z NLB Skupino, v kateri je deloval tako na področju individualnega upravljanja premoženja kot upravljanja investicijskih skladov. Od decembra 2009 je predsednik uprave najuspešnejše družbe za upravljanje v Sloveniji. Meni, da ima izvrstne sodelavce tako v družbi NLB Skladi kot med komercialisti v NLB d. d. Rad igra športne igre in je poročen oče dveh otrok

Nazaj

Kategorije


Avtor članka

mag. Kruno Abramovič
mag. Kruno Abramovič

CFA, predsednik uprave

Vsi članki avtorja