01. 02. 2011

Vzajemni skladi so oblika varčevanja, ki ponuja tako izrazito agresivne naložbene politike kot izjemno nizko tvegane, seveda pa tudi celotno vmesno paleto.

Korak 1: Imate prihranke? Investirajte jih v vzajemne sklade.

Vzajemni skladi so oblika varčevanja, ki ponuja tako izrazito agresivne naložbene politike kot izjemno nizko tvegane, seveda pa tudi celotno vmesno paleto. V Evropski uniji so vzajemni skladi predvsem oblika varčevanja, ki jo uporabljajo izrazito konzervativni vlagatelji (npr. obvezniški skladi, skladi denarnega trga), hkrati pa so najprimernejša naložbena oblika za pokojninsko varčevanje, ki zaradi dolgoročnosti omogoča prevzemanje nadpovprečnih tveganj (npr. delniški skladi in skladi življenjskega cikla). Ne glede na naložbeno politiko pa je skupna prednost vzajemnih skladov izjemna likvidnost naložbe.

Korak 2: Naložbeni nasvet

Slika 1: Struktura vzajemnih skladov
v portfeljih evropskih varčevalcev.
Neracionalni vlagatelji so se po znižanju cen lastniških vrednostnih papirjev z

V poplavi informacij in različnih vzajemnih skladov na trgu je naložbeni nasvet še toliko dragocenejši. Usposobljeni svetovalci NLB Skupine vam bodo celostno svetovali in vam pomagali pri izbiri vzajemnih skladov, ki bodo ustrezali prav vam in vam prinašali dolgoročno zadovoljstvo. Za nasvet in koristne napotke o vaši naložbi lahko pokličete na brezplačno modro številko 080 22 86 ter se dogovorite za posvet s finančnim strokovnjakom. Posebej izurjena skupina strokovnjakov vam ponuja tudi možnost izdelave lastne NLB Skladi - Naložbene strategije. Zahtevajte finančni nasvet, prilagojen vaši življenjski in finančni situaciji!

Korak 3: Izbira posameznih podskladov

Družba NLB Skladi ponuja že petnajst podskladov raznolikih naložbenih politik. Kakšne podsklade boste izbrali, je odvisno od vašega finančnega profila, ki ga lahko določite z vprašalnikom "Profil vlagatelja". Slednji vam pomaga pri sprejemanju pomembne odločitve, koliko premoženja razporediti v delniške in obvezniške podsklade. Svoj finančni profil lahko določite na spletnem naslovu www.nlbskladi.si/profil-vlagatelja.

Korak 4: Pristop

S pomočjo usposobljenega osebnega bančnika banke NLB Skupine lahko na več kot sto vpisnih mestih po Sloveniji (glej zemljevid na zadnji strani) izpolnite pristopno izjavo k pravilom upravljanja krovnega sklada NLB Skladi. Pri tem potrebujete osebni dokument, davčno številko in številko TRR.

Pristop vas ne zavezuje k samemu vplačilu!

Korak 5: Vplačate in varčujete

Preprosto nakažite sredstva na račune izbranih podskladov, navedenih na pristopni izjavi. Lahko izbirate med enkratnim vplačilom ali postopnim varčevanjem v okviru varčevalnih načrtov, ki jih ponuja družba NLB Skladi. Prav tako se lahko odločite za vplačevanje v izbrani podsklad krovnega sklada NLB Skladi s trajnikom ali pa vplačujete sami po sodobnih tržnih poteh.

Korak 6: Svetovanje med varčevanjem

Z vplačilom v izbrani podsklad se pri nas zgodba šele dobro začne. Z nasvetom vam bomo vedno priskočili na pomoč, tako po rasti kot morebitnih padcih vrednosti vaše naložbe.

Po začetku varčevanja v podskladu boste o donosnosti svoje naložbe redno obveščani, stanje svoje naložbe lahko dnevno pregledujete v NLB Kliku, NLB Skladi pa smo tudi edina družba za upravljanje v Sloveniji, ki na mesečni ravni razkriva celoten portfelj vseh podskladov. Svetovalci NLB Skupine vam bodo z veseljem pomagali prilagoditi sestavo vaših prihrankov spremenjenim življenjskim in finančnim okoliščinam, kar je znotraj krovnega sklada NLB Skladi izjemno preprosto in praktično zastonj - pri prenosih med podskladi se davek ne plača, ravno tako pa so prestopi (skoraj) brezplačni.

V družbi NLB Skladi vlagateljem pri prenosih sredstev ponujamo stalne ugodnosti. Vsak vlagatelj lahko sredstva, ki so v krovnem skladu naložena vsaj leto dni, enkrat v koledarskem letu med podskladi prenaša brezplačno. Za vse nadaljnje prenose sredstev tudi ponujamo ugodnosti, in sicer vlagatelje oprostimo plačila izstopnih stroškov ter zaračunamo zgolj polovične vstopne stroške.

Korak 7: Izplačilo

Vaša naložba v podsklade krovnega sklada NLB Skladi je visoko likvidna, saj naložena sredstva niso vezana in vam bodo nakazana najpozneje v šestih delovnih dneh po vašem zahtevku za izplačilo. Lahko se odločite tudi za periodično izplačevanje, ki omogoča avtomatično redno izplačevanje sredstev (rente) iz podsklada na vaš račun.

Nazaj

Kategorije


Avtor članka

Tjaša Brilej

vodja centra za pravne zadeve in nadzor zakonitosti poslovanja

Vsi članki avtorja