01. 07. 2008

V spodnji tabeli smo navedli ključne aktualne pozitivne in negativne argumente oziroma dejavnike, ki že nekaj časa krojijo gibanja na svetovnih borzah in za katere se pričakuje, da bodo ključno vlogo igrali v bližnji ali srednjeročni prihodnosti.

Komu verjeti: tistim, ki na tujih borzah napovedujejo čudovite čase, ali tistim, ki vidijo predvsem črno? Koliko so borzne napovedi sploh lahko zanesljive?

Pozitivni dejavnikiNegativni dejavniki
Pred začetkom finančne krize na borzah do ekscesov v smislu borznega balona ni prišlo. Cene nepremičnin v ZDA, še bolj pa v nekaterih drugih državah (npr. v Veliki Britaniji in Španiji), bodo zelo verjetno še precej padle.
Presežnega kapitala in likvidnosti je v svetu več kot dovolj. Globalizacija omogoča hiter in učinkovit prenos likvidnosti v globalnem merilu. V času krize obstaja dodatno tveganje škodljivih protekcionističnih ukrepov glede mednarodnega prenosa kapitala, blaga in storitev.
Ameriška centralna banka se je na krizo odzvala aktivno in ustrezno, kolapsa finančnega sistema pa ne bo dopustila. Močnejši nadzor nad finančnimi institucijami in večje kapitalske zahteve lahko na daljši rok zavrejo tudi koristni del razvoja finančne industrije, posledično pa tudi gospodarsko rast.
Podjetja v razvitih gospodarstvih so v zadnjih letih zadolženost močno znižala. Razen v nepremičninskem sektorju in v delu finančnega sektorja v svetu v času zadnje gospodarske ekspanzije drugih ekscesov ni bilo. Gospodarska rast na Kitajskem in v Indiji bo sicer zelo verjetno tudi v prihodnje nadpovprečna, vendar pa na ta gospodarstva preži vrsta nevarnosti (na primer na Kitajskem zaradi možne neučinkovite alokacije kapitala).
Vrednotenja delnic po svetu so zlasti v primerjavi z alternativnimi naložbami ugodna. Cene naravnih virov (zlasti nafte in hrane) ustvarjajo inflacijsko grožnjo.
Trgi v razvoju na splošno so zaradi procesa globalizacije in visokih cen naravnih virov v odlični makroekonomski kondiciji, ohlajanje svetovnega gospodarstva pa bo vplivalo na zmanjšanje inflacijskih pritiskov. Nepremičninska kriza in manjšanje kupne moči prebivalstva sta že močno načela samozavest potrošnikov, kar lahko zelo negativno vpliva na potrošnjo in krizo zaostri.
Amerika je že v blažji recesiji, večina investitorjev pa je to v svoje ocene že vgradila. Enako velja za finančno krizo in odpise naložb. Vse dimenzije finančne krize (vključno z vplivom na realni sektor) še vedno niso znane.
Ameriško gospodarstvo je zelo agilno in fleksibilno, ukrepa pa se hitro. Japonski scenarij ni verjeten. Profitne marže v svetu so leta 2007 dosegle rekorden nivo - obstaja možnost padca v veliko globino (četudi v sodobni zgodovini trend rasti teh marž ni težil h kakšni centralni vrednosti).
Visoke cene energije bodo pospešile inovacije na področju alternativnih virov energije, kar bo dolgoročno za človeštvo celo pozitivno. Pomanjkanje naravnih virov bo trajno, posledično pa se bodo zaostrile tudi geopolitične razmere.
Ameriški dolar je šibek v trenutku, ko ZDA šibek dolar potrebujejo (spodbujanje izvoza, nižanje primanjkljaja v menjavi s tujino ...). Valutna nesorazmerja v zvezi z ameriškim dolarjem lahko v primeru hitrejšega hujšega padca te valute povzročijo hud šok v svetovnem finančnem sistemu.
Ocene velikosti odpisov finančnih naložb so v časih izjemno nizke likvidnosti in zahtevnega vrednotenja pretirane. Močen evro glede na USD predstavlja precejšnjo oviro izvozno naravnanim evropskim gospodarstvom.

Kaj na osnovi tega lahko sklenemo?

Na borzah seveda tako kot nikoli tudi v tem primeru ni vse črno ali vse lepo. Na borzna gibanja vpliva splet velikega števila dejavnikov, pri čemer so nekateri bolj, drugi pa manj povezani. Ekstremni borzni scenariji so malo verjetni, ker večino časa na borzo vplivajo tako pozitivni kot negativni dejavniki. 
Borzne napovedi (ne glede na to, kdo jih poda) so na dovolj trhlih nogah, da prekomerno odločanje na njihovi osnovi ni priporočljivo.Pomembna značilnost borz je, da bodo prihodnja gibanja odvisna od dejavnikov, ki danes še niso znani. Bo naslednji ameriški predsednik republikanec ali demokrat? Bo nedavno odkrito nahajališče nafte v Braziliji tudi dejansko eno največjih v zgodovini?

Laični investitor se bo na borzi najlažje orientiral tako, da bo vodil tekočo listo negativnih in pozitivnih borznih dejavnikov. V večini obdobij se bo na ta način izognil ekstremnim potezam (brezglavim nakupom ali prodajam), kar je že zadostna korist od te aktivnosti tudi v primeru, da prihodnjih dogodkov ne bo zmogel uspešno napovedati. Pri tem pa naj pazi, da ne bo zašel v past. Večina ljudi je nagnjena k pridobivanju tistih informacij, ki potrjujejo njihovo izhodiščno stališče in/ali podkrepijo njihove želje. Ker si nas večina želi rasti delniških tečajev, je pot do prekomernega borznega optimista zelo kratka. O tem pa več kdaj drugič.

Naše stališče V marčevskem naložbenem pregledu smo podali zmerno pozitivno oceno glede naložb v delnice na ključnih svetovnih kapitalskih trgih za dolgoročne investitorje, tega stališča pa od tedaj nismo spremenili.


uredništvo

Stisk roke

Nazaj