01. 10. 2009

ste vedeli

Veliko vlagateljev se v naložbe poda z napačnim vprašanjem: "Kateri vzajemni sklad ali delnica bo v prihodnje najdonosnejša?" Ustrezno prvo vprašanje vlagatelja se glasi drugače: "Kakšen tip vlagatelja sem?"

Posamezni vlagatelji - vseskozi govorimo o gospodinjstvih - se med seboj močno razlikujejo. Na eni strani imamo takšne, ki smejo z naložbami prevzemati le nizko naložbeno tveganje. Imenujemo jih zelo konservativni vlagatelji. Na drugi strani so vlagatelji, za katere bi bilo neracionalno, če bi ne prevzeli visokega naložbenega tveganja. Pravimo jim zelo dinamični vlagatelji. Večina vlagateljev pa je seveda zmernega profila in sodi nekje v presečišče omenjenih dveh skupin. Vabimo vas, da svoj osebni finančni profil preverite na spletnem naslovu profil vlagatelja, na brezplačni modri telefonski številki 080 22 86 pa se lahko naročite tudi na strokovni posvet.

2. Strokovne publikacije NLB Skladi

Strokovnjaki družbe NLB Skladi vlagateljem ponujajo ključne tekoče informacije o dogodkih na kapitalskih trgih v naslednjih publikacijah:

Bilten Naložbeni pregled NLB Skladi
V biltenu vlagateljem podajamo ključne informacije ter znanja, ki so pomembna pri nalaganju prihrankov v vzajemne sklade. Pri tem se trudimo, da ponudimo več od poceni ali instant naložbenih receptov. Bilten izhaja trikrat do štirikrat na leto.

NLB Skladi - Strategi v zadregi
V publikaciji avtorja mag. Robert Kleindienst in mag. Kruno Abramovič podajata osebni pogled na borzne dogodke in opozarjata na zanimivosti s tem v zvezi. Praviloma izhaja dvakrat na mesec.

Analitski pregled NLB Skladi
Namenjen je vsem obstoječim vlagateljem v vzajemne sklade NLB Skladov. Obravnava različna finančna področja ter aktualne teme s kapitalskih trgov na bolj poglobljen način, ki pa je še vedno razumljiv širšemu krogu bralcev. Izhaja štirikrat na leto.

NLB Skladi - Borze v preteklem tednu
Jedrnato tedensko poročilo predstavi ključne dogodke na kapitalskih trgih. Izhaja vsak prvi delovni dan v tednu.


Sestava naložb vzajemnih skladov NLB Skladi
V rednem mesečnem poročilu natančno predstavimo naložbe vsakega posameznega podsklada krovnega sklada NLB Skladi.

Publikacije so dostopne na spletnem naslovu http://www.nlbskladi.si/ borze-in-strategijaVlagatelji jih lahko prejemajo tudi v elektronski obliki, nanje pa se lahko naročijo na spletnem naslovu http://www.nlbskladi.si/narocite-se-na-zanimivo-branje.

Nazaj