01. 03. 2010

1. Modra številka 080 22 86 - do naložbe z nasvetom

V poplavi informacij, ob vse večji množici različnih naložbenih možnosti in hitrem tempu, ki ga narekuje sodobno življenje, je čedalje koristneje pridobiti naložbeni nasvet, preden se odločite, kam naložiti svoje prihranke. Zato smo v družbi NLB Skladi uvedli brezplačno modro številko 080 22 86, ki jo lahko pokličete in se dogovorite za čas in kraj posveta z usposobljenim svetovalcem na več deset različnih lokacijah v Sloveniji.

Glavne prednosti:

  • celovita obravnava: pomagamo vam pri izbiri za vas najustreznejše naložbene kombinacije;
  • dostopnost: dogovorite se lahko za kraj in čas posveta, ki vam najbolj ustrezata;
  • strokovnost: ponujamo posvet z usposobljenimi finančnimi svetovalci.

2. NLB Skladi - Azija delniški

Začinite svoj naložbeni portfelj z delnicami izdajateljev iz Azije
NLB Skladi - Azija delniški dopolnjuje ponudbo krovnega sklada NLB Skladi, ki ga sedaj sestavlja petnajst podskladov raznolikih naložbenih politik, ki pokrivajo vsa ključna naložbena področja in vse ključne geografske regije. Podsklad NLB Skladi - Azija delniški vsebuje dobro razpršene naložbe v delnice izdajateljev iz vseh ključnih gospodarstev v Aziji (Kitajska, Indija, Singapur, Indonezija, Malezija, Filipini, Južna Koreja, Tajvan in druge države), in to iz različnih gospodarskih panog. Naložbe v azijske delnice so nekoliko bolj tvegane kot naložbe na razvite kapitalske trge, zato je dobra geografska in panožna razpršenost, ki jo ponuja podsklad, pomembna prednost.

3. Ste že naš vlagatelj? Naročite se na strokovne publikacije družbe NLB Skladi!

Družba NLB Skladi vlagateljem ponuja strokovne publikacije, s katerimi želi povečati njihovo obveščenost in izboljšati njihovo znanje ter jim tako pomagati pri sprejemanju ustreznih naložbenih odločitev. Nabor publikacij si lahko ogledate in se nanje tudi naročite na spletnem naslovu: http://www.nlbskladi.si/borze-in-strategija.

4. Izdelajte si lastno NLB Skladi - Naložbeno strategijo

Strategijo vam lahko izdelajo posebej za to usposobljeni pooblaščeni komercialisti v vseh podružnicah NLB d.d. Pokličite 080 22 86 in se dogovorite za sestanek.

5. Zanimivosti iz sveta naložb

  • Delež ameriških gospodinjstev, ki imajo naložbe v delnice, se je v zadnjih letih po visoki rasti stabiliziral. Visoka rast po letu 1992 je bila zlasti posledica rasti individualnih pokojninskih računov in delniške evforije ob koncu stoletja.
  • Gospodinjstva ostajajo največji vlagatelj v vzajemne sklade v Evropi. V zadnjih letih jih sicer lovijo življenjske in pokojninske zavarovalnice, vendar gre tudi v tem primeru večinoma za posredne naložbe gospodinjstev.
  • Kljub padcem na delniških trgih v letu 2008 delniški vzajemni skladi na globalni ravni še vedno upravljajo največji del sredstev, je bil pa konec leta 2008 že skoraj enak obseg sredstev naložen v sklade denarnega trga in obvezniške sklade. Po rasti na delniških trgih v letu 2009 in visokih prilivih se je relativna priljubljenost delniških vzajemnih skladov zopet povečala.
  • V kriznem letu 2008 so bili na globalni ravni edina skupina skladov, ki so imeli neto prilive, skladi denarnega trga. V letu 2009 je bila ta skupina skladov edina z neto odlivi (podatek do konca novembra 2009).
Nazaj