01. 09. 2007

1. Bi radi investirali na borzah, a ne marate borznih šokov?

Ste kdaj pomislili, da je tudi za vas najustreznejša naložba v "dolgočasni" dobro razpršeni vzajemni sklad, ki vam ob večjih padcih na borzah ne bo povzročal sivih las? Ves čas najbolje prodajani vzajemni sklad družbe NLB Skladi (NLB Skladi - Kombinirani sklad) je tudi v času poletnega pretresa na svetovnih borzah pokazal dobro odpornost na borzne šoke. Vzajemni sklad je razpršen v delnice skrbno izbranih podjetij vseh ključnih gospodarskih panog v svetovnem merilu in v obveznice visokokakovostnih izdajateljev v evropskem merilu. Drugače kot nekateri vzajemni skladi, ki se deklarirajo za "uravnotežene", a imajo med naložbami kar tri četrtine delnic (od katerih jih je velik del na ozkem geografskem območju), NLB Skladi - Kombinirani sklad dejansko ves čas nudi uravnoteženo kombinacijo med delnicami in obveznicami, ki je za velik del vlagateljev najustreznejša. Sestavo naložb tega vzajemnega sklada, katerega čista vrednost sredstev je že pred časom presegla 100 milijonov evrov, si lahko ogledate na spletnem naslovu www.nlbskladi.si/kombiniranisklad, kjer boste dobili tudi vse druge potrebne informacije o tem vzajemnem skladu.

2. Koliko izgube največ prenesete?

Včasih se pri investiranju velja zateči tudi k enostavnim pravilom. Racionalen in solidno poučen investitor, ki ne prenese 10-odstotnega zmanjšanja vrednosti svojega celotnega finančnega premoženja kadar koli v času varčevanja, v delnice na razvitih kapitalskih trgih (kaj šele na manj razvitih) nikoli ne bo razporedil prek četrtine svojega finančnega premoženja. Ta investitor bo lahko precej mirno spal, saj bi 10-odstotno izgubo ustvaril le v primeru, da bi delniške naložbe izgubile prek 50 odstotkov svoje vrednosti (ob predpostavljeni 3-odstotni donosnosti preostalega dela naložb), kar je zelo malo verjetno. Tisti, ki pa izgube sploh ne tolerira, se bo delnicam na široko izognil - visoki donosi in zavidanje drznemu sosedu gor ali dol. Nobena finančna naložba na tem svetu namreč ni vredna toliko, da bi se zaradi nje ne bi mogli spati.

Skrajne meje tolerance izgube in največji delež delnic v finančnem premoženju vlagatelja

3. Koliko naložbenega tveganja si lahko privoščite?

V Skupini NLB vlagateljev nikoli nismo skušali pridobivati v vzajemne sklade, ki so bili najbolj donosni v preteklosti, takšnih vzajemnih skladov pa tudi nismo posebej promovirali. Namesto tega vsakemu vlagatelju skušamo ponuditi takšno kombinacijo, ki je najustreznejša glede na njegov osebni finančni profil. Bi radi ugotovili, koliko naložbenega tveganja lahko prevzamete glede na svoje osebne finančne cilje, finančne razmere, odnos do tveganja in naložbene izkušnje? Oglasite se na katerem koli pooblaščenem vpisnem mestu družbe NLB Skladi (poleg sedeža družbe tudi prek 100 poslovalnic bank članic Skupine NLB v Sloveniji) in rade volje vam bomo pomagali pri tem. Za začetek si lahko pomagate tako, da izpolnite interaktivni vprašalnik Profil vlagatelja, ki je na razpolago na spletni strani naše družbe www.nlbskladi.si v rubriki Svetovalec (desni meni). Z izpolnjenim vprašalnikom se oglasite na vpisnem mestu in za vas bomo poiskali najustreznejšo rešitev.

Nazaj