05. 12. 2007

1. Zakaj sploh delnice, ko pa so "tako tvegane"?

V našem naložbenem biltenu vlagatelje radi opozarjamo na naložbena tveganja. Tistih, ki vas opozarjajo na visoke donosnosti, je že tako ali tako dovolj, poleg tega pa donosnosti tudi sami lahko hitro najdete v dnevnem časopisju. O tveganosti naložb v delnice oz. delniške vzajemne sklade ne govorimo zato, ker bi vas radi odvrnili od njih ali ker v moč delnic ne bi verjeli. Radi pa bi, da se vlagatelji v naše vzajemne sklade pred naložbo zavedajo tudi naložbenih tveganj in da se o naložbah odločajo modro, ne pa zaletavo.

Vlagatelj, ki bo pri naložbah upošteval tako pričakovano donosnost kot naložbeno tveganje, o možnih pasteh, ki ga čakajo na poti do rezultata, pa bo predhodno poučen, bo na dolg rok dosegal najboljše rezultate - v povprečju precej boljše kot tisti, ki nekritično posega po modnih naložbah, ki so bile najbolj donosne v bližnji preteklosti. Da, tudi mi menimo, da so delnice oziroma delniški skladi za velik del gospodinjstev nadvse ustrezna naložba za doseganje dolgoročnih ciljev, a le pod pogojem, da vedo, v kaj se spuščajo. Pred vašimi lastnimi napakami pri naložbah vas z upravljanjem premoženja ne more zavarovati noben upravljavec skladov, lahko pa vam da ustrezen nasvet, kako se jim izogniti.

2. Kupuj, ko je panika največja - pa še kaj!

Ljudski rek pravi, da naj vlagatelj kupuje delnice tedaj, ko so poceni. Marsikdo napačno meni ali celo uči, da so delnice poceni po tem, ko tečaji močno padejo. Če so bile pred padcem delnice močno precenjene, je lahko tudi 30-odstotni padec šele uvertura v borzno brezno. Pa tudi če visoki padci niso osnovani, konec razprodaj težko najdemo. Tako borzno paniko kot evforijo namreč povzročijo vlagatelji, ti pa so zelo nepredvidljivi. Tisti, ki po večjih padcih tečajev svoje vložke na borzi v iskanju poceni delnic podvaja na osnovi nekega preprostega avtomatizma ali prepričanja, ravna podobno kot zasvojenci z igrami na srečo. Tisti, ki svoje vložke podvaja po visokih rasteh tečajev (po navadi prežet z optimizmom in navdušen nad preteklimi rezultati), dobiček hitro prelevi v izgubo. Tisti, ki po visoki rasti tečajev iz delnic previdno izstopi, dostikrat zamudi okusen posladek, tisti, ki v času visokih padcev panično prodaja, pa lahko kmalu ugotovi, da je prodajal prepoceni. Vsem tem primerom je skupno predvsem to, da vlagatelji naložbe izvajajo brez ustrezne vizije in strategije. To na dolg rok dokazano vodi v podpovprečne rezultate, precej tudi zaradi čezmernih transakcijskih stroškov. Najboljše rezultate bo dosegel tisti vlagatelj, ki se na tekočo paniko ali evforijo ne bo kaj dosti oziral in bo hladnokrvno kupoval kakovostne naložbe, ki so zanj najustreznejše, potem pa bo pri njih vztrajal na dolg rok ne glede na sprotne borzne dogodke. Ali kot pravi Warren Buffet, morda najuspešnejši finančni investitor vseh časov: 
"Ključna kakovost investitorja ni intelekt, temveč temperament. Potrebujete temperament, ki ga ne zadovolji niti to, da gre z množicami, niti to, da gre proti množicam."

Hvala vam za izkazano zaupanje! V letošnjem letu so vplačila v vzajemne sklade, ki jih upravljamo, najvišja doslej. Samo v prvih desetih mesecih tega leta so vlagatelji v vzajemne sklade NLB Skladi neto vplačali prek 80 milijonov evrov, kar je bilo 150 odstotkov več, kot so vplačali v enakem obdobju lani. Skupaj je bilo konec oktobra v vzajemnih skladih NLB Skladi že 290 milijonov evrov prihrankov, čista vrednost sredstev vseh investicijskih skladov, ki jih upravljamo, pa je porasla na 436 milijonov evrov. Vabimo vas, da si rezultate naših vzajemnih skladov pogledate tudi na naših spletnih straneh www.nlbskladi.si Na podstraneh posameznih vzajemnih skladov lahko dobite tudi natančne informacije o njihovih naložbah. Sodimo med tiste na trgu, ki razkrijejo največ naložb vzajemnih skladov, saj menimo, da imajo naši vlagatelji pravico vedeti, kako jim plemenitimo sredstva. Ob iztekajočem se letu se vsem našim strankam in poslovnim partnerjem zahvaljujemo za izkazano zaupanje in jim želimo, da se jim izpolnijo tudi največje želje.

Kako do vzajemnih skladov NLB Skladi?

Nazaj