01. 07. 2008

Delnice so naložba v gospodarstvo, in dokler bodo gospodarstva rasla, ni razloga, da bi bilo v prihodnosti kaj drugače.


Slika 1 kaže, da so bile delnice v zadnjih dveh stoletjih naložbena skupina, ki je omogočila izrazito največje realno povečanje vrednosti premoženja.

Delnice so naložba v gospodarstvo, in dokler bodo gospodarstva rasla, ni razloga, da bi bilo v prihodnosti kaj drugače. Vsebujejo pa delnice naložbeno tveganje, katerega posledica so tudi padci tečajev v krajših, srednjeročnih, precej redkeje pa v dolgoročnejših obdobjih. To tveganje je tudi edini razlog, da delnice prinašajo nadpovprečno donosnost, saj jih racionalni investitorji nočejo kupovati po takšnih cenah, da bi bila pričakovana donosnost enaka pričakovani donosnosti manj tveganih naložb (npr. bančnih depozitov).

Tečaji delnic so zgodovinsko težili k centralni vrednosti pozitivnega trenda. Ekscesi v eno ali drugo smer, ki so jih pogosto spodbudili psihologija investitorjev in špekulacije, so se na dolg rok izravnali. Od vseh naložb je bil dolgoročni trend izrazito najbolj jasen v primeru delnic.

vpliv razpoloženja investitorjev Slika 2 kaže vpliv razpoloženja investitorjev na donosnost ameriških delnic v obdobju 1970-2006. Tekoče razpoloženje investitorjev je zgodovinsko gledano negativno povezano s prihodnjo donosnostjo delnic. 

V povprečju so bile ameriške delnice precej bolj donosne po obdobjih velikega pesimizma investitorjev, velik optimizem pa ni prinesel kaj dosti dobrega.

zasebni investitorji po svetu delnice v veliki meri kupujejo in prodajajo na osnovi čustevIz slike 3 je razvidno, da zasebni investitorji po svetu delnice v veliki meri kupujejo in prodajajo na osnovi čustev (strah, pohlep, upanje ...).

Tako so tudi bolj "izkušeni" ameriški zasebni investitorji v zadnjih petnajstih letih v delniške sklade nalagali predvsem po visokih rasteh tečajev, prodajali (ali pa mirovali) pa v obdobjih po visokih padcih. V največji meri so v časih rasti kupovali tiste naložbe, ki so bile najbolj donosne v bližnji preteklosti.

In posledice vsega tega?

Zgodili sta se visoka donosnost delnic in podpovprečna ali povprečna donosnost zasebnih investitorjev. Ker se narava finančnih trgov in temeljni ustroj človekovih možganov v času kaj dosti intenzivno ne spreminjata, bo žal tako verjetno tudi v prihodnje - za povprečnega investitorja, ne pa nujno tudi za vas.

Uredništvo

Nazaj