01. 11. 2006

Vsak delovni četrtek med 15.30 in 17. uro se lahko udeležite brezplačnih naložbenih delavnic, ki jih strokovnjaki družbe NLB Skladi izvajajo na sedežu družbe na Trgu republike 3 v Ljubljani (sejna soba v 7. nadstropju).

Brezplačne naložbene delavnice za vlagatelje

Vsak delovni četrtek med 15.30 in 17. uro se lahko udeležite brezplačnih naložbenih delavnic, ki jih strokovnjaki družbe NLB Skladi izvajajo na sedežu družbe na Trgu republike 3 v Ljubljani (sejna soba v 7. nadstropju). Na delavnici vam bomo predstavili ne le vzajemne sklade v naši ponudbi, temveč tudi ključne priložnosti in pasti pri naložbah v vzajemne sklade in vrednostne papirje, ki bi jih moral poznati vsak vlagatelj. Udeležba na delavnicah je omejena na 15 udeležencev, nanje pa se lahko prijavite prek elektronske pošte na naslovu info@nlbskladi.si ali v tajništvu družbe po telefonu 01 476-52-70. Vljudno vabljeni!

Tekoče informacije o vzajemnih skladih NLB

Skladi Vlagatelji lahko vse potrebne informacije o vzajemnih skladih NLB Skladi pridobijo na spletnih straneh www.nlbskladi.si. Na teh spletnih straneh (na podstrani vsakega posameznega vzajemnega sklada) mesečno objavljamo tudi pregledne tekoče informacije o sestavi naložb vzajemnih skladov, iz katerih lahko razberete vse ključne informacije o trenutni sestavi naložb vzajemnih skladov in dogodkih, ki so v preteklem mesecu na donosnost posameznega vzajemnega sklada vplivali v največji meri. Tako boste na najboljši možen način vedeli, kje in kako imate naložena sredstva.

Ugotovite svoj finančni profil

Potencialnim vlagateljem nudimo možnost, da svoj finančni profil ocenijo prek interaktivnega vprašalnika "Obrazec - profil vlagatelja", ki se nahaja na spletnih straneh www.nlbskladi.si. Izpolnitev tega vprašalnika vam priporočamo ne le zato, ker je predpisani predpogoj za pristop k pravilom upravljanja vzajemnega sklada, temveč predvsem zato, ker vam lahko pomaga, da boste pri izbiri ustrezne kombinacije naših vzajemnih skladov sprejeli pravilno odločitev. Vprašalnik je glede na osnovne zahteve predpisov dodatno nadgrajen, o rezultatih vprašalnika pa se lahko pred pristopom k pravilom upravljanja vzajemnega sklada posvetujete tudi na naših vpisnih mestih, kjer lahko pristopite k pravilom upravljanja 
vzajemnih skladov NLB Skladi:

  • sedež družbe NLB Skladi, d.o.o.;
  • 83 poslovalnic Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana;
  • 3 poslovalnice Banke Zasavje d.d., Trbovlje;
  • 3 poslovalnice NLB Koroške banke d.d.;
  • 12 poslovalnic Banke Celje d.d.

Nazaj