01. 10. 2009

Enajstodstotna petletna donosnost 1 vzajemnega sklada v normalnih časih ni takšna, da bi jo kazalo obešati na veliki zvon. V časih hude finančne in gospodarske krize pa je znamenje velike trpežnosti vzajemnega sklada.

V družbi NLB Skladi vseskozi zagovarjamo in zasledujemo tri ključna pravila vlaganja: visoko razpršenost naložb, discipliniranost in dolgoročnost. Posledično pri prodaji in oglaševanju vzajemnih skladov nikoli nismo spodbujali prodaje vzajemnih skladov z ozko usmerjeno naložbeno politiko. Tovrstni vzajemni skladi, ki jih naložbeniki in mediji v dobrih borznih časih radi razglasijo za zmagovalne, so namreč za večino prebivalstva preveč tvegani, da bi lahko tvorili pomemben del njihovega finančnega premoženja. So lahko le manjši, koristen dodatek v portfelju vlagatelja in nič več.

V časih evforije, ko so slovenski vlagatelji množično drveli na balkanske trge, nam je kot edinemu ponudniku vzajemnih skladov v Slovenijinajvečjo prodajo uspelo doseči z uravnoteženim in ne delniškim vzajemnim skladom (še manj pa s takšnim, ki bi bil izrazito agresiven). Govorimo o vzajemnem skladu NLB Skladi - Kombinirani globalni 2, ki ga že od začetka njegovega poslovanja leta 2004 postavljamo v središče svoje ponudbe, ustrezne napotke in znanja s tem v zvezi pa smo prenesli tudi na pooblaščene komercialiste, ki tržijo naše vzajemne sklade.

Kako bo po borznem šoku?

Rezultat vzajemnega sklada NLB Skladi - Kombinirani globalni v času krize potrjuje, da je vzajemni sklad dovolj trpežna naložba tudi za doseganje resnih finančnih ciljev, kot je varčevanje za dodatno pokojnino ali za potrebe otrok. Borzni šoki pridejo in minejo, temeljna pravila preudarnega vlaganja pa ostajajo nespremenjena. Z naložbo v vzajemni sklad NLB Skladi - Kombinirani globalni jih boste tudi zares upoštevali.

Vendar pa tega nismo dosegli zato, ker bi finančno krizo napovedali, temveč zato, ker smo se - tudi zaradi zgodovinskih dejstev - vseskozi zavedali, da se občasno takšne

Za koga?

Vzajemni sklad NLB Skladi - Kombinirani globalni je naložba za ljudi, katerih življenje je dovolj pestro, da adrenalina ne iščejo na borzi, a obenem želijo doseči višjo donosnost, kot jo ponujajo nizko tvegane naložbe.

ali drugačne gospodarske krize zgodijo, pri čemer se tako rekoč vse zgodijo nenapovedano. Posledično je za večino vlagateljev z zmernim osebnim profilom tveganja (vlagateljev s takšnim profilom pa je največ) ustrezno, da sredstva v delnice in obveznice z visokimi bonitetnimi ocenami razporedijo v podobnem razmerju. Takšno sestavo naložb zasleduje tudi NLB Skladi - Kombinirani globalni.

Najbolje prodajani vzajemni sklad v Sloveniji

NLB Skladi - Kombinirani globalni od začetka poslovanja, to je od 12. maja 2004, ni bil le najbolje prodajan vzajemni sklad družbe NLB Skladi, temveč najbolje prodajan vzajemni sklad v Sloveniji nasploh.

Od kod rezultat in kaj razkriva?

1. Izjemna dolgočasnost je prednost

NLB Skladi - Kombinirani globalni je eden najbolj razpršenih vzajemnih skladov na slovenskem trgu. Njegova sredstva so razporejena v delnice in obveznice prek sto različnih izdajateljev v številnih gospodarskih panogah v svetovnem merilu. Posledično so nihanja vrednosti enot premoženja tega vzajemnega sklada bistveno bolj umirjena od nihanj, ki so značilna za "zanimive" vzajemne sklade.

V časih evforije, ko so slovenski vlagatelji množično drveli na balkanske trge, nam je kot edinemu ponudniku vzajemnih skladov v Sloveniji največjo prodajo uspelo doseči z uravnoteženim in ne delniškim vzajemnim skladom.

2. Visoka stroškovna učinkovitost

Obseg sredstev v vzajemnem skladu je velik (z 90 milijoni evrov sredstev se je sklad konec avgusta letos med vzajemnimi skladi neprivatizacijskega izvora uvrščal na drugo mesto med vzajemnimi skladi slovenskih ponudnikov), upravljanje sklada je stroškovno učinkovito, provizije pa konkurenčne. Celotni stroški upravljanja vzajemnega sklada (TER ali Total Expense Ratio), ki bremenijo premoženje vzajemnega sklada, posredno pa vlagatelje, so bili v obdobju od 1. julija 2008 do 30. junija 2009 četrtino nižji od celotnih stroškov upravljanja povprečnega uravnoteženega sklada na slovenskem trgu.

3. Koristi discipline

NLB Skladi - Kombinirani globalni je uravnotežen sklad v pravem pomenu besede. Za takšen vzajemni sklad je značilna tudi aktivna taktična razporeditev premoženja. To pomeni, da upravljavec po visokih rasteh delniških tečajev del delniških naložb praviloma proda (s ciljem, da uravnoteži razmerje med delnicami in obveznicami), po visokih padcih pa jih z istim ciljem kupuje. Upravljavec to zaradi vidika stroškov in psihološkega dejavnika stori laže, enostavneje in ceneje, kot bi storil vsak vlagatelj sam. Hkrati poskrbi za to, da vlagatelj ves čas varčevanja (tako v časih borzne evforije kot v časih borznih šokov) vzdržuje zase ustrezno sestavo naložb, za katero se je odločil na začetku varčevanja.

Kam po informacije?

Vse informacije o vzajemnem skladu NLB Skladi - Kombinirani globalni so vam na voljo na spletnem naslovu www.nlbskladi.si/kombinirani-globalni.

uredništvo

1 Donosnost do 11.9.2009, po odbitju vseh stroškov in provizij, z izjemo vstopnih in izstopnih stroškov, ki se razlikujejo glede na vloženi znesek in dobo varčevanja.
2 NLB Skladi - Kombinirani globalni je podsklad krovnega sklada NLB Skladi. Vsebinsko je podsklad enak vzajemnemu skladu, zato uporabljamo izraz vzajemni sklad.
Nazaj