28. 12. 2018

Za leto 2018 smo napovedovali podpovprečno, okoli 6,5 % donosnost globalno razpršenega delniškega portfelja. Smo zadeli?

Za leto 2018 smo ob zelo optimističnih vlagateljih konec lanskega leta napovedali več dogodkov, ki bodo vnašali negotovost na borze. Ob hkrati nadpovprečnih vrednotenjih smo postali malenkost bolj previdni in za letošnje leto napovedali podpovprečno, okoli 6,5 % donosnost globalno razpršenega delniškega portfelja, kar je naša najnižja napoved v zadnjem desetletju. A ob hkratnem povečanju negativnih dogodkov, kot so trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko, rast obrestnih mer v ZDA (kot posledica izjemno dobre kondicije največjega svetovnega gospodarstva) in postopna normalizacija denarnih politik drugih pomembnejših centralnih bank, pogajanja glede brexita ter politična negotovost v Italiji, je bila dosežena donosnost še nižja, celo negativna. Globalni delniški indeks (1) je tako v letošnjem letu upadel za 7,90 %, kar je prva negativna donosnost v posameznem koledarskem letu po letu 2011, ko so se tečaji globalnih delnic znižali za 3,92 %. Znova se je izkazal pomen starega reka, da ne nosi vseh jajc v eni košari, oziroma razpršitve, saj so se donosnosti posameznih regij precej razlikovale (Preglednica 1). Najbolj so po negativni donosnosti izstopali trgi v razvoju, ki smo jim bili izmed vseh regij najmanj naklonjeni. Rahlo manj negativno donosnost so imele evropske delnice, katerim smo bili zaradi pričakovanj o pozitivnem razpletu italijanskih volitev in nadaljevanju robustne rasti na krilih optimističnih potrošnikov najbolj naklonjeni. Po drugi strani so s precej nižjo negativno donosnostjo »pozitivno« izstopale ameriške delnice.

Leto 2018 ni prizaneslo niti praviloma varnim obvezniškim naložbam. Donosnost evrskih podjetniških obveznic je bila ob postopni normalizaciji denarne politike Evropske centralne banke (ECB), ki bo z novim letom prenehala z dodatnimi neto nakupi obveznic, tudi negativna (-1,33 %).

Preglednica 1: Napovedi 2018 in dejanske donosnosti

Preglednica 1: Napovedi 2018 in dejanske donosnosti

*Donosnost od 31. 12. 2017 do 24. 12. 2018, upoštevaje investicijo prejetih bruto dividend.
Vir: NLB Skladi - Analitski pregled december 2017, Bloomberg, lastni izračuni, vse donosnosti so nominalne.

(1) Vse donosnosti delniških naložb upoštevajo reinvesticijo bruto dividend ter so izračunane v EUR do vključno 24. 12. 2018.

Nazaj