24. 12. 2019

Glede na našo napoved o hitrejši gospodarski rasti v prihodnjem letu pričakujemo rahlo rast srednje- in (zlasti) dolgoročnih obrestnih mer, kar bo ob nizki tekoči donosnosti negativno za donosnost obvezniških naložb. Poleg tega pričakujemo, da bo v prihodnjih letih stopnja inflacije porasla bolj od trenutnih pričakovanj, ki za ZDA in Nemčijo za prihodnjih 10 let predvidevajo 1,77 % oziroma 0,98 % letno stopnjo inflacije.

V prid višji inflaciji od pričakovane po našem mnenju govori več dejavnikov. Centralne banke vodijo ultra ohlapno denarno politiko, pri čemer so centralni bankirji naklonjeni začasno višji inflaciji, globalna gospodarska rast pa se bo okrepila. Hkrati imajo podjetja na trgu dela veliko težavo, da najdejo primerne kadre, kar se kaže v čedalje večjih plačnih pritiskih. V evroobmočju je 2,5 % letna rast plač najvišja po finančni krizi. V Sloveniji je denimo letna rast plač že skoraj 5 %, še višja pa je v srednji Evropi (blizu 10 %). V ZDA, kjer je že vse od začetka leta 2018 na voljo več delovnih mest kot brezposelnih, je več kot 3 % letna rast plač že na nivojih izpred finančne krize. S hitrejšo gospodarsko rastjo in dodatnim zaposlovanjem se bodo plačni pritiski še okrepili, kar ob trenutni stopnji inflacije pomeni rast razpoložljivega dohodka in bolj optimistične potrošnike. Ob (pre)nizkih investicijah v preteklih letih in posledično na kratek rok omejeni ponudbi bodo podjetja na večje povpraševanje odgovorila z dvigi cen.

Ob vsem omenjenem smo ohranili nizko trajanje (nizka občutljivost tečajev na rast obrestnih mer). Z oživitvijo programa dodatnih nakupov obveznic v evroobmočju večjega pritiska na pribitke ne pričakujemo, zato smo povečali utež evrskih obveznic z nižjo bonitetno oceno. Hkrati ob nekaj bolj optimističnih vlagateljih glede trgov v razvoju pričakujemo rahlo znižanje pribitkov tamkajšnjih obveznic (izdanih v dolarjih), ki so trenutno povprečni glede na zgodovino zadnjih 15 let, a precej višji glede na obveznice iz razvitih držav. Posledično smo povečali tudi utež dolarskih obveznic iz trgov v razvoju.

Nazaj