02. 03. 2015

Ameriška centralna banka (Fed) je natančneje opredelila, kdaj bi lahko prišlo do dvigovanja obrestnih mer. Vlagatelji so namreč zaradi dobrih makroekonomskih objav v ZDA, ki potrjujejo, da največje svetovno gospodarstvo nadaljuje z okrevanjem, v stalni pripravljenosti.

RegijaV zadnjem tednu (20.2.2015-27.2.2015)*Letos (31.12.2014 - 27.2.2015)*
Svet - MSCI World* +2,04% +12,08%
ZDA - S&P 500* +1,49% +10,48%
Evropa - DJ STOXX 600* +2,60% +14,50%
Japonska - Topix* +2,53% +17,29%
Trgi v razvoju - MSCI Emerging markets* +2,37% +11,92%

*Donosnost cenovnega indeksa v EUR, vir: Bloomberg.

Pretekli teden je predsednica ameriške centralne banke (Fed), Janet Yellen, v govoru pred kongresom tlakovala temelje za prvi dvig obrestnih mer v ZDA po letu 2006. V svojem subtilnem govoru je ga. Yellen opisala, kakšna bo Fed-ova retorika v prihodnjih mesecih. Najprej naj bi odpravili besedo "potrpežljivo" pri opisovanju časovne opredelitve prvega dviga referenčne obrestne mere. Za tem bo Fed prešla v fazo, ko bo dvig obrestnih mer možen na kateremkoli srečanju. Takšen pristop bi lahko odprl pot do dviga obrestnih mer že junija, čeprav so vlagatelji besede razumeli bolj kot možnost poznejšega septembrskega dviga obrestnih mer. Predsednica Fed je še sporočila, da medtem ko bo centralna banka v naslednjih tednih izpopolnjevala jezik, naj vlagatelji tega ne razumejo kot znak, da bo prišlo do dviga na kateremkoli zasedanju. Pojasnila je, da ko besede "potrpežljivo" Fed ne bo več uporabljala, to daje centralni banki zgolj proste roke za ukrepanje, če bodo gospodarski podatki (stopnja inflacije in okrevanje trga dela) to upravičevali.

Januarski podatki o inflaciji v ZDA, ki so bili objavljeni v prejšnjem tednu, kažejo, da se trenutek dviga obrestnih mer vedno bolj približuje. Trend upadanja cen potrošnih dobrin se zaradi padca cene nafte sicer nadaljuje, ne upoštevaje naftne derivate in hrano pa so se cene povišale za 0,2 % (na mesečni ravni). Na drugi strani Atlantika je bilo v preteklem tednu objavljeno nepričakovano visoko število prošenj za nadomestilo v primeru brezposelnosti, in sicer nad napovedovanih 300 tisoč. Objavljen podatek je še vedno nižji glede na januarsko številko in kaže na nadaljevanje okrevanja trga dela. Med številnimi makroekonomskimi objavami v prejšnjem tednu lahko izpostavimo še podatek o ameriški gospodarski rasti, ta se je v zadnjem četrtletju lanskega leta z 2,2 % rastjo okrepila rahlo nad pričakovanji analitikov, kar potrjuje nadaljevanje okrevanja svetovne lokomotive.

Evropska komisija je pretekli teden poslala jasno sporočilo državam članicam, da morajo izvesti strukturne reforme in nadaljevati s konsolidacijo javnih financ. Od 16 držav je komisija letos ugotavlja presežna neravnotežja v petih članicah - v Bolgariji, Franciji, na Hrvaškem, Italiji in na Portugalskem. Te države morajo odločno ukrepati, nadzor nad njimi je okrepljen. Za Slovenijo, ki je edina po lestvici napredovala, Evropska komisija ugotavlja, da uravnoteženje javnih financ poteka. Na splošno se ocenjuje, da so odločni ukrepi politike ter izboljšanje uspešnosti izvoza in pogojev za rast zmanjšali tveganja v primerjavi z lanskim letom.

Med posameznimi družbami velja omeniti tehnološkega velikana Hewlett-Packard Co. Delnice podjetja so po objavi napovedi četrtletnih in letnih poslovnih rezultatov strmoglavile za skoraj 10 %. V družbi so kot razlog za slabše rezultate glede na pričakovanja analitikov navedli krepitev ameriškega dolarja v primerjavi z ostalimi svetovnimi valutami. Prihodke družbe Hewlett-Packard, ki dve tretjini prodaje ustvari na trgih izven ZDA, načenja tudi trend hranjenja podatkov »v oblaku«, torej izven tradicionalne računalniške opreme.

Za konec lahko izpostavimo še poslovne rezultate največje družbe po tržni kapitalizaciji na Ljubljanski borzi. Novomeška Krka se je v letu 2014 spopadala z oteženimi tržnimi razmerami na svojem ključnem trgu, ki je bil v preteklosti motor rasti - Ruski federaciji. Prihodki od prodaje skupine so se na medletni primerjavi rahlo znižali, dobiček pa jim je upadel za 4 %. Razlog, da je Krka kljub visokemu negativnemu vplivu tečajnih razlik (dobrih 100 mio EUR) poslovala bolje od pričakovanj vlagateljev, gre pripisati odpravi rezervacij in prejeti odškodnini. Cena delnice je na dan objave poslovnih rezultatov porasla za 1,74 %.

Nazaj

Kategorije


Avtor članka

Martin Podberšič

upravitelj premoženja

Vsi članki avtorja