01. 07. 2008

Tečaji na domači in tujih borzah so se od izdaje našega zadnjega biltena nekoliko popravili, strasti pa nekoliko umirile. Marsikdo mi je po borznih padcih rekel, da z donosnostjo delniških skladov v zadnjem letu ni zadovoljen.

Povsem razumem ga in edino normalno je, da ni zadovoljen! Tudi sam z absolutno donosnostjo v zadnjem letu nikakor nisem zadovoljen - ne kot investitor ne kot tisti, ki vodi družbo, ki upravlja premoženje drugih. Zelo malo vlagateljev je v svetu, ki so v zadnjem letu zadovoljni z donosnostjo delnic in delniških skladov. Padalo je praktično vse počez, oaz praktično ni bilo. Obstaja pa zelo veliko vlagateljev, ki so zadovoljni z donosnostjo delnic in delniških skladov v treh, petih ali desetih letih! Delnice in vzajemni skladi so dolgoročna naložba in le skozi to prizmo jih lahko objektivno presojamo. Petnajst tisoč milijard evrov, kolikor imajo investitorji po svetu (predvsem gospodinjstva) danes v vzajemnih skladih, kaže, da nekaj pozitivnega v zgodbi vzajemnih skladov verjetno je. Seveda pa delnice vsebujejo naložbeno tveganje, kar pomeni, da tečaji občasno tudi padejo. Tisti, ki smo na borzah tako ali drugače prisotni deset let in več, vemo, da včasih (in ne tako redko, kot se marsikomu zdi) padejo tudi močno. Jasno nam je tudi to, da obrambe pred padci v takšnih časih, ko pada vse po vrsti, sicer ni, da pa ustrezna naložbena strategija na daljši rok (rok, ki so mu delnice v osnovi tudi namenjene) da ustrezne rezultate. Zavedam se, da vlagatelje zanima predvsem absolutna donosnost. Vendar pa obstaja zelo pomembna razlika med investitorjem, ki izgubo ustvari zaradi splošnih padcev tečajev delnic, in investitorjem, ki k izgubi dodatno pripomore tako, da ga v lepih časih zanese k prekomerni agresivnosti. Nas tudi v lepih časih ni zaneslo zaradi česar so se vzajemni skladi NLB Skladi kot celota v časih letošnjega borznega šoka glede na primerljive sklade nadpovprečno dobro odrezali. Vaše premoženje smo v teh zahtevnih časih upravljali strokovno in s potrebno mero previdnosti. Četudi je v časih borznih izgub to navidezno slaba tolažba, lahko povem, da dober upravljavec pride do izraza tudi v slabih časih. Nadpovprečno dober upravljavec ni tisti, ki naredi 100-odstotni donos tedaj, ko tečaji porastejo za 100 odstotkov. Nadpovprečno dober je tisti, ki premaga konkurenco, upoštevaje tudi naložbeno tveganje, ki ga prevzema. Za to pa ni dovolj, da visok donos ustvarjaš le v lepih časih, ko je z agresivno politiko naložb zelo lahko biti general.

Vlagatelje smo tudi v tem biltenu skušali vseskozi korektno opozarjati tako na koristi kot na slabosti naložb v vzajemne sklade. Ko smo lani v času pregretih glav opozarjali na tveganja, se nam je marsikdo posmehoval. Denimo aprila lani, ko sem za časopis Dnevnik izjavil, da so tečaji na balkanskih borzah podobno precenjeni, kot so bile tehnološke delnice pred zlomom njihovih tečajev. Ali pa, ko smo septembra lani v našem naložbenem pregledu pred padci opozorili, da gre tudi na Ljubljanski borzi zelo verjetno za borzni balon. Ob naši tretji obletnici smo v času, ko smo imeli izrazito najdonosnejši sklad na trgu, objavili celostranski oglas z naslednjim besedilom: Tisti, ki vas poučujejo o donosnostih, ne da bi vas hkrati jasno poučili tudi o naložbenem tveganju, bi vam predvsem radi hitro in dobro prodali, ne pa tudi pomagali. Po borznih padcih skladov nismo skušali prodajati na osnovi poceni argumentov "kupite delnice zdaj s popustom". Plošče nismo obračali.

Zakaj to počnemo, ko si tudi mi želimo dobro prodati? V NLB Skupini smo odločeni, da tudi na področju vzajemnih skladov posel gradimo na dolg rok - ker se splača! Ker veliko vlagateljev po tem, ko gredo čez enega ali dva borzna cikla, spozna, kdo jim korektno svetuje in kdo jim premoženje korektno upravlja. Ker bo v primeru, da bodo stranke dobro poučene tako o koristih kot o slabostih vzajemnih skladov, tudi nam na dolg rok posel dobro tekel. Ker so vzajemni skladi dovolj dober produkt, da lahko v posel pritegnejo veliko prihrankov tudi v primeru, da se jih ne prikazuje le v najlepši možni luči kot produkt brez slabosti. Strankam, ki si želijo objektivnega svetovanja in strokovnega upravljanja z visoko stopnjo transparentnosti, smo in bomo vedno na razpolago. Tistim, ki tudi po srečanju z nami iščejo "garantirano visoke donose", pa lahko v upanju, da se še kdaj srečamo, zaželim le čim manj bolečih izgub pri iskanju tistega, kar ne obstaja.

mag. Robert Kleindienst, predsednik uprave, NLB Skladi, d.o.o.

Nazaj

Kategorije


Avtor članka

mag. Robert Kleindienst

predsednik uprave NLB Skladi, d.o.o.

Vsi članki avtorja