24. 12. 2019

Poleg že omenjene naklonjenosti bankam, posebno evropskim, in skupini dejavnosti Trajne dobrine smo za leto 2020 rahlo dvignili utež cikličnih panog, ki se bolje izkažejo v času pospeška pri gospodarski rasti v kombinaciji z ohlapno denarno politiko.

Kljub vsemu agresivnih premikov iz necikličnih v ciklične skupine dejavnosti nismo izvedli, saj je po naši oceni v globalnem gospodarstvu prišlo do mini pozitivnega cikla v pozni fazi ekspanzije. V slednji pa je še vedno smiselno imeti izpostavljenost tudi necikličnim družbam.

Močnejše spodbude kitajskemu gospodarstvu, ki predstavlja 50 % globalne porabe glavnih industrijskih kovin, bodo leta 2020 ustvarjale podporo cenam surovin, zaradi česar smo dvignili priporočilo za skupino dejavnosti Surovine in predelovalna industrija na nevtralno. Slednje je posredno vplivalo tudi na boljšo oceno za trge v razvoju, ki so od trga surovin bolj odvisni. Hkrati smo ob ugodnih vrednotenjih, znižanju obrestnih mer v razvitem svetu in prvih znakih, da se krčenje v avtomobilski industriji umirja, dvignili priporočilo za skupino dejavnosti Avtomobilska industrija na rahlo nadpovprečno.

V tehnološkem sektorju ob prej naštetih razlogih ohranjamo nevtralno oceno za dve skupini dejavnosti od treh (Strojna oprema in preostala oprema ter Polprevodniki in oprema za polprevodnike). Kljub visokim vrednotenjem ohranjamo tudi rahlo nadpovprečno izpostavljenost vročemu sektorju Programska oprema in storitve. Družbe iz te skupine dejavnosti imajo zelo vzdržne konkurenčne prednosti, kar jim prek skoraj monopolnega obnašanja še vedno omogoča višje cene svojih storitev ter s tem višje marže. Je pa tokrat glede na že prej predstavljena tveganja med analitiki družbe potekala vroča debata o morebitnem znižanju ocene tudi te skupine dejavnosti na nevtralno.

Nazaj