22. 07. 2014

Urejene osebne finance so dolgoročno najboljše zagotovilo za doseganje zastavljenih naložbenih ciljev. Prinašajo zahtevano disciplino pri varčevanju in obenem zagotavljajo, da vlagatelji prevzemate toliko naložbenega tveganja, kot je za vas primerno.

Strateško razporeditev svojega premoženja zaupajte strokovnjakom

Urejene osebne finance so dolgoročno najboljše zagotovilo za doseganje zastavljenih naložbenih ciljev. Prinašajo zahtevano disciplino pri varčevanju in obenem zagotavljajo, da vlagatelji prevzemate toliko naložbenega tveganja, kot je za vas primerno.

Tudi pri financah ni bližnjic

Vlagatelji zaradi čustev in negospodarnih naložbenih odločitev velikokrat izgubljajo velike količine denarja, če pa upoštevamo še zakonitosti obrestno obrestnega računa in oportunitetnih izgub, se posledice napačnih odločitev na dolgi rok zgolj potencirajo. Finančna kriza po propadu naložbene banke Lehman Brothers se je mnogih vlagateljev dotaknila bolj, kot so si predstavljali tudi v najbolj pesimističnih scenarijih. Kakovost prave naložbene strategije se namreč pokaže predvsem v kriznih časih. Vlagatelji, ki strateško razporeditev svojih prihrankov zaupajo strokovnjakom, so pripravljeni tako na padce tečajev kot tudi rasti, ki padcem vedno sledijo. Odsotnost čustev pri vlaganju, ki si jo lahko zagotovimo le s tem, da vlaganje svojih prihrankov zaupamo tretji osebi, zagotavlja, da so prihranki vedno naloženi skladno z naložbenim profilom posameznega vlagatelja in ne sledijo „modnim muham“, ki navadno vodijo le do dragih nakupov in poceni prodaj.Tako kot v realnem življenju tudi v financah na žalost velja, da bližnjic ni. Višja pričakovana donosnost naložbe je vedno povezana le z višjim prevzetim tveganjem, ki pa ga lahko z razpršitvijo premoženja močno znižamo. Eden izmed postulatov finančne teorije, ki pravi „ne nosi vseh jajc v eni košari“ oziroma bolj učeno povedano razpršenost premoženja, je ena od redkih zakonitosti, ki je preživela tudi nedavno finančno krizo in vse pred njo.

V izogib oportunističnim izgubam

Določitev naložbenega profila s pomočjo strokovno pripravljenih vprašalnikov in priprava ciljne alokacije finančnega premoženja so osnovna orodja, ki jih v privatnem bančništvu uporabljamo za svetovanje vlagateljem. Strateška usmeritev osebnih financ na dolgi rok nedvomno obrodi največje sadove. Uspešnost posamezne naložbene strategije je odvisna predvsem od strateške alokacije premoženja po posameznih naložbenih razredih, kot so delnice, obveznice, surovine itd. Pri tem je treba izpostaviti, da so za rast vrednosti premoženja škodljive ne samo pretvegane, ampak tudi čezmerno konservativne naložbene strategije, saj zaradi nižje donosnosti, predvsem pri varčevanju na dolgi rok, prinašajo visoke oportunitetne izgube. Izbor posamezne delnice, obveznice ali finančnega instrumenta v nasprotju s splošnim prepričanjem tukaj nima pomembne vloge, ampak predstavlja zgolj smetano na torti strateško usmerjenega portfelja.

Naložbe so kot živ organizem

Pri vlaganju so pomembni tudi davki, ki znižujejo dejansko realizirano donosnost. Saj veste, davki in smrt. Z davčno ugodnim vlaganjem lahko vlagatelji bistveno izboljšajo dolgoročno donosnost premoženja. Poleg vpliva na donosnost »pod črto«, pa so davki povezani z velikim številom obrazcev, rokov, do katerih jih je treba izpolniti, in birokratskih opravil, za katere lahko poskrbi vaš svetovalec. S pomočjo zunanjega davčnega svetovalca v Sektorju za privatno bančništvo NLB vlagateljem pomagamo pri vseh ključnih zagatah glede davkov pri vlaganju.

Naložbe so kot živ organizem, ki se skozi čas spreminja in nad katerim je treba veš čas bdeti in predvsem v ključnih trenutnih razmuske odločitve. Za sprejemanje dobrih naložbenih odločitev je poleg vsega naštetega zelo dobrodošla komunikacija med vlagateljem in privatnim bančnikom, saj lahko slednji le na tak način pridobiva ustrezne informacije in po potrebi spreminja zastavljeno strategijo. 

Vse to in še mnogo več vlagateljem ponujamo v okviru storitve NLB Privatno bančništvo. Z veseljem vam pomagamo pri vseh zgoraj opisanih zagatah z zavestjo, da skupaj z vami zmoremo velika dejanja.

Zakaj postati stranka NLB Privatnega bančništva?

Stranke NLB Privatnega bančništva so imetniki platinastega računa, ki omogoča višje dvige na bankomatu, višje limite ter brezplačno uporabo sefa.

NLB Privatno bančništvo strankam dodatno omogoča:

  • Davčno svetovanje s strani zunanje davčno svetovalne službe,
  • Oddajo davkov za stranke,
  • Splet finančnih in s financami povezanih storitev, oblikovanih posebej za zahtevne stranke (posameznike ali družine),
  • Privatni bančnik je stranki na voljo 24/7/365, kjerkoli stranka želi
Nazaj

Kategorije


Avtor članka

Matej Rigelnik

namestnik direktorice privatnega bančništva, NLB d.d.

Vsi članki avtorja