01. 11. 2008

Velika razpršitev naložb je temelj naložb v delnice, saj se na ta način naložbeno tveganje močno zmanjša, ne da bi se znižala pričakovana donosnost naložbe. Vlagateljem zato kot temeljno naložbo priporočamo odlično razpršene vzajemne sklade, po naložbeni politiki ožje usmerjene vzajemne sklade pa priporočamo le kot dodatek k temeljni naložbi.

Visoka tveganja ozko usmerjenih naložbenih zgodb, ki so v širši javnosti še lani veljale za najperspektivnejše (balkanski trgi, Kitajska, Indija in Rusija), so se pokazala tudi v času aktualne finančne krize, ko so te naložbe prinesle izrazito nadpovprečne izgube. Čeprav se v časih sistematičnih šokov na trgu zdi, da svetovna razpršitev naložb ne daje večjih rezultatov, pa takšna razpršitev dolgoročnim investitorjem še vedno prinaša velike koristi. Posamezna gospodarstva in gospodarske regije se namreč na dolgi rok gibljejo v različnih gospodarskih ciklih.

Geografska sestava naložb v delnice 30.9.2008

* Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Grčija, Irska, Islandija, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska,
Norveška, Portugalska, Španija, Švedska, Švica in Velika Britanija.
** Kanada in Združene države Amerike.
*** Avstralija, Hongkong, Japonska, Južna Koreja, Nova Zelandija, Singapur in Tajvan.
**** Evropske države, ki niso navedene med razvitimi evropskim državami.
***** Vse ameriške države, razen Kanade in Združenih držav Amerike, vse afriške države in vse azijske države,
razen Hongkonga, Japonske, Južne Koreje, Singapurja in Tajvana.
Opozorilo: Zgoraj natančno določena predvidena sestava sredstev za upravljavca sredstev ni zavezujoča. Sestava
naložb se bo spreminjala znotraj omejitev, podanih v prospektu vzajemnega sklada.

Septembra letos smo najbolj razpršenim delniškim vzajemnim skladom v naši ponudbi (NLB Skladi - Svetovni sklad delnicNLB Skladi - Sklad evropskih delnic in NLB Skladi - Visoko rastoča gospodarstva) pridružili vzajemni sklad NLB Skladi - Globalni delniški sklad, katerega razpršitev je še za stopnjo večja. 1 Ta vzajemni sklad po naši oceni trenutno po stopnji razpršitve sodi v sam vrh razpoložljivih skladov na trgu. Konec septembra letos je bilo njegovo premoženje intenzivno razpršeno na delnice:

 • 133 skrbno izbranih izdajateljev,
 • iz 40 držav,
 • iz vseh 24 ključnih svetovnih gospodarskih panog,
 • v vseh svetovnih regijah,
 • na razvitih trgih in trgih v razvoju. 2

Kaj bo z naložbo v vzajemni sklad pridobil vlagatelj?

 • Izjemna stopnja razpršitve naložb s prevzemanjem nizkega tveganja v zvezi s posamezno naložbo (nesistematično tveganje). Vlagatelj tako prevzema predvsem tveganje delnic, ki ga z razpršitvijo ni mogoče odpraviti (tveganje splošnih padcev tečajev v svetu ali sistematično tveganje).
 • Odlično razmerje med pričakovano donosnostjo in naložbenim tveganjem vzajemnega sklada.
 • Ustrezno razmerje med naložbami na razvite kapitalske trge in trge v razvoju.
 • Velikost vzajemnega sklada omogoča, da intenzivno razpršitev in posle izvajamo z za vlagatelje nizkimi stroški.
 • Vlagateljem se ne bo treba ukvarjati z vprašanjem, v katere perspektivne naložbene zgodbe naložiti premoženje, saj bo vzajemni sklad vseskozi pokrival vsa perspektivna naložbena področja (ali vsaj večino od njih).
 • Družba NLB Skladi bo z zavzemanjem aktivnih strateških pozicij naložbe vzajemnega sklada prilagajala aktualnim analitičnim ocenam ob hkratnih jasnih omejitvah izpostavljenosti. To pomeni, da visoka stopnja razpršitve naložb v nobenem primeru ne bo vprašljiva.
Kroglice

Vabimo vas, da se oglasite na pooblaščenih vpisnih mestih NLB d. d., in Banke Celje d. d., kjer vam bomo z veseljem pomagali s strokovnim nasvetom.

uredništvo

www.nlbskladi.si

1 Vzajemni sklad je nastal na osnovi preoblikovanja investicijske družbe Maksima, delniška ID, d. d. 
2 Vsi podatki na dan 30. 9. 2008. Delež vseh delnic je znašal 97,07 odstotka, preostanek 2,93 odstotka pa so predstavljali denarna sredstva in terjatve.
Nazaj