01. 10. 2011

Vlaganje v vzajemne sklade še nikoli ni bilo tako preprosto

Vlaganje v vzajemne sklade še nikoli ni bilo tako preprostoOdločitev, v kateri vzajemni sklad vložiti, ni preprosta, še posebej, če niste strokovnjak. Zato so se na trgu oblikovale različne ponudbe vzajemnih skladov v obliki pripravljenih paketov, ki se med seboj razlikujejo po naložbeni politiki. Paketi so oblikovani glede na različne finančne situacije in potrebe posameznikov. Zelo zanimiva in pregledna je ponudba naložbenih paketov družbe NLB Skladi. Ponuja zavetje in znanje vodilne finančne institucije na trgu ter s široko mrežo poslovalnic omogoča preprosto sklenitev naložbe. Poskrbite, da bo vaš denar aktiven. Najslabše je, če počiva doma ali brezdelno leži na vašem transakcijskem računu.

Namig

Ključne prednosti naložbe v Naložbeni paket NLB Skladi:

  • razpršitev naložbe v več podskladov krovnega sklada NLB Skladi z nižjimi stroški, kot če bi sredstva naložili le v en podsklad;
  • visoka likvidnost, saj lahko kadar koli zahtevate izplačilo odkupne vrednosti investicijskih kuponov;
  • strokovno upravljanje naložb podskladov z analitsko podporo vseh področij;
  • davčne ugodnosti;
  • možnost postopnih varčevanj, brezplačnih prenosov sredstev med podskladi in druge ugodnosti.

Kateri je najustreznejši paket za vas?

Vas zanima, kateri naložbeni paket bi bil lahko najprimernejši za vas? To lahko informativno preverite s kratkim vprašalnikom. Obkrožite tisti odgovor, za katerega menite, da najbolje ponazarja vašo finančno situacijo oz. vaš odnos do varčevanja 1.

Vsakemu odgovoru pripišite ustrezno število točk: A = 5, B = 10, C = 15, D = 20.

Nato seštejte število točk:
15-25 točk: paket Preudarni
30-35 točk: paket Uravnoteženi
40-45 točk: paket Ambiciozni
50-60 točk: paket Pogumni

Opomba: za natančnejšo določitev profila vlagatelja svetujemo izpolnitev vprašalnika na spletnem naslovu http://www.nlbskladi.si/profil-vlagatelja.
Ne pozabite: najslabše je, če s svojim denarjem ne storite nič. Investirajte pametno in izberite naložbene pakete investicijskih skladov NLB Skladi.
O možnosti varčevanja v podskladih krovnega sklada NLB Skladi se pozanimajte v najbližji poslovalnici banke NLB Skupine, ki je pooblaščeno vpisno mesto, pokličite brezplačno modro številko 080 22 86 in se dogovorite za termin sestanka s finančnim svetovalcem ali obiščite spletno stran www.nlbskladi.si.

Nazaj