10. 03. 2016

Zgornja trditev se verjetno marsikomu zdi bogokletna. Kako naj bodo delnice v tem trenutku privlačna naložba, če pa delniški tečaji v zadnjem času le izgubljajo vrednost? Vendarle se boste po tehtnem premisleku in morda prebranimi, spodaj naštetimi argumenti strinjali z menoj, da so delnice danes vsekakor bolj privlačna naložba, kot so bile eno leto nazaj – nenazadnje so cenejše – in tudi najbolj zanimiva naložba, s katero si verjetno že na srednji rok lahko obetate precej lepe donose.

Živimo v svetu brez obrestnih mer

Vsi, ki imate kredite s spremenljivo obrestno mero, vezane na referenčno medbančno obrestno mero EURIBOR, veste, da so obrestne mere danes 0 % oz. celo negativne. Nizke obrestne mere občutite tudi vsi, ki imate vezane depozite na banki, saj si posameznik težko obeta obrestno mero, ki bi bila kaj občutno višja od 0 %. Še več, že tako nizke obrestne mere se bodo do konca leta po trenutnih pričakovanjih vlagateljev še znižale. Nizke obrestne mere izplačuje tudi večina izdajateljev obveznic z vsaj pogojno dobro bonitetno oceno. Z drugimi besedami, vse naložbe s fiksnim donosom, recimo temu nizko tvegane naložbe, danes prinašajo okrog 0 % ali pa celo negativno donosnost. Nenazadnje je to tudi neko naravno stanje, saj višjo donosnost vedno lahko pričakujemo le s prevzemanjem višjega tveganja. Če torej želite nekaj več kot 0 %, se morate opogumiti in prevzeti vsaj malo naložbenega tveganja.

Padci na borzi – priložnost za zaslužek …

… in ne beg. Od marca 2009, ko je bilo doseženo dno po finančni krizi, smo z nekaj premori na delniških trgih beležili skorajda izključno rast, sedaj pa je prišla korekcija, ki bo izbrisala ves ustvarjeni dobiček. Trditev ne bi mogla biti bolj napačna. Korekcije na delniških trgih so stalnica in tisti, ki si na borzi služimo kruh, vemo, da so korekcije največkrat le naložbena priložnost. Ne drži, da so delnice od leta 2009 le rasle, korekcijo smo imeli prav vsako leto do danes. Lani recimo so znotraj leta delnice na razvitih trgih upadle za kar 18 %, a vseeno zaključile z letno donosnostjo +8,3 %. Tisti, ki je korekcijo izkoristil za dodatne nakupe delnic, je seveda dosegel še precej višjo donosnost!

Kitajska ima zelo majhen vpliv na razviti svet   V nasprotju s splošnim prepričanjem, da je Kitajska zelo pomemben svetovni igralec, ki lahko zamaje tudi najvplivnejše svetovne ekonomije, je resnica drugačna. Odstotek BDP, ki ga v razvitih ekonomijah predstavlja izvoz ne zgolj na Kitajsko, temveč na vse trge v razvoju, je presenetljivo nizek. Najmanj odvisna od trgov v razvoju je denimo Velika Britanija, kjer izvoz na Kitajsko predstavlja zgolj slabe 3 % BDP. Nič bolj odvisne niso niti ZDA (izvozijo zgolj 4 % BDP) niti Francija (4,5 %). Med evropskimi državami je na Kitajsko še najbolj osredotočena Nemčija, pa še ta tja izvozi le 7 % BDP (vir: BCA Research). Kitajska je torej predvsem »fabrika« s poceni delovno silo, medtem ko znanje in dodana vrednost še vedno ostajata v razvitem svetu. Padec delniških tečajev razvitih kapitalskih trgov je bil tako zaradi kitajskega ohlajanja (pozor, še vedno govorimo o gospodarski rasti nad 6 %) zelo verjetno pretiran, kar kažejo tudi zelo lepe donosnosti na borzah v zadnjih treh tednih. 

Migrantska kriza

Čeprav redna tema poročil z več ali manj istimi posnetki, se je za oceno razsežnosti migrantske krize morda smiselno vprašati, kolikokrat so se naše poti že križale z migranti. Na drugi strani dolgoročno prihod poceni migrantske delovne sile prinaša pozitiven izplen za kapital in posledično dodano vrednost lastnikom delnic. Morebitne zaostritve schengenskega območja sicer niso najboljša stvar, ki se lahko zgodi Evropi, kljub temu pa je mnogo bolj kot prost pretok ljudi pomemben prost pretok kapitala, le-ta pa nikakor ni ogrožen. Na drugi strani je migrantska kriza v ozadje potisnila marsikateri doslej aktualen spor med evropskimi državami, ki je bil v zadnjih letih povezan z dolžniško krizo. Ker ne gre pričakovati razpada schengenskega območja, saj le-ta ni v interesu nikogar, je precej bolj verjeten scenarij še večje evropske integracije in posledično ponovno večjih koristi za kapital. Splača se torej biti lastnik kapitala.  

Najboljši nasvet

Najboljši nasvet ob zadnji korekciji je, da delnice (do)kupite. Drugi najboljši nasvet za tiste, ki takšnega poguma nimate, je, da vsaj ohranite pozicije v delnicah, ki jih imate. V naslednjih letih lahko namreč pričakujete lepe donosnosti.

Nazaj