01. 03. 2012

V financah je žal tako, da lahko višjo donosnost dobimo le z več prevzetega tveganja, medtem ko se moramo za varnost odpovedati večini realne donosnosti. Za precejšnje število vlagateljev je tako najprimernejša srednja pot med bolj tvegano in potencialno donosnejšo naložbo v delniške vzajemne sklade in nizko tveganim, a praviloma tudi manj donosnim vezanim depozitom.

Katjuša Bricelj BelčevskiZa tiste, ki so pripravljeni prevzeti neko tveganje, hkrati pa želijo, da se del njihovih sredstev varno plemeniti v nizko tveganem depozitu, smo v NLB v sodelovanju z NLB Skladi oblikovali NLB Naložbeni par. S tem produktom svoje premoženje razdelite med vezani depozit in podsklade krovnega sklada NLB Skladi. Tako zmanjšate prevzeto naložbeno tveganje ter obenem povečate likvidnost naložbe in njeno potencialno donosnost.

NLB Naložbeni par

NLB Naložbeni par je kombinacija dolgoročnega depozita in podskladov krovnega sklada NLB Skladi oziroma dolgoročnega depozita in naložbenega življenjskega zavarovanja z enkratnim vplačilom premije. Možna pa je tudi kombinacija NLB Depozita in storitve individualnega upravljanja premoženja.

Ob upoštevanju visoke likvidnosti vzajemnih skladov lahko hitro govorimo o zelo učinkoviti kombinaciji varčevanja.

Izbirate lahko med dvema možnima razmerjema vplačil v depozit in sklade

Tokrat vam želimo podrobneje predstaviti prvo kombinacijo, pri kateri del sredstev z enkratnim vplačilom naložite v NLB Depozit, del sredstev pa v kateri koli podsklad krovnega sklada NLB Skladi. Na voljo imate 15 podskladov, lahko pa se odločite tudi za vplačilo v več podskladov hkrati.

Tako dosežem višjo obrestno mero pri depozitu ...

Poleg razpršitve tveganja bistveno prednost NLB Naložbenega para predstavlja tudi višja obrestna mera za sredstva, vezana v depozitni del, kot bi jo imeli, če bi vsa sredstva vezali samo v depozit. V podskladih naložena sredstva niso vezana, zato vlagatelj lahko kadar koli zahteva izplačilo dela skupne naložbe, kar pomeni, da NLB Naložbeni par prinaša zelo dobro razmerje med prevzetim tveganjem, pričakovano donosnostjo naložbe in likvidnostjo.

Nagnjenost k tveganju

Odraža, v kolikšni meri je investitor sposoben in pripravljen prevzemati naložbeno tveganje. Svojo nagnjenost k tveganju lahko izmerite tudi na osnovi vprašalnika.
Naložbeno tveganje je tveganje, da bo vlagatelj med varčevanjem ustvaril drugačno donosnost od pričakovane, pri čemer je lahko donosnost tudi negativna.

Nazaj

Kategorije


Avtor članka

Katjuša Bricelj Belčevski

vodja tržnega segmenta NLB

Vsi članki avtorja