01. 03. 2007

Ali ste vedeli, da ...

  • 1. smo slovenski investitorji v vzajemne sklade daleč najbolj agresivni v Evropski uniji? 
   V EU delniški skladi tvorijo dobro tretjino neto prodaje vseh vzajemnih skladov, pri nas pa se zadnje leto prodajajo skoraj izključno delniški vzajemni skladi, in to tisti izrazito agresivni in ne tisti, ki temeljijo na razvitih kapitalskih trgih in ki gredo v EU najbolje v prodajo.
  • 2. je stopnja varčevanja v vzajemnih skladih v Sloveniji (obseg naložb glede na raven BDP) še vedno na nižji ravni kot v Čilu, čeprav je tam življenjski standard prebivalstva polovico nižji. kot pri nas.
  • 3. v ZDA danes v vzajemnih skladih varčuje 47,5 % gospodinjstev, še pred 25 leti pa jih je varčevalo le 5,7 %?
  • 4. delnice na kapitalskih trgih bivše Jugoslavije (brez Slovenije) tvorijo le 1/2000 (0,05 %) svetovne tržne kapitalizacije delnic?

Tabela 1: Sestava sredstev vzajemnih skladov po prevladujočih naložbah (Slovenija, 31. 12. 2006; EU, 31. 12. 2005)
Sestava sredstev vzajemnih skladov po prevladujočih naložbah

   • 5. ima povprečni ameriški vlagatelj v portfelju še vedno le štiri vzajemne sklade?
   • 6. je v EU leta 2005 neto prodaja garantiranih investicijskih skladov znašala le 1 odstotek celotne neto prodaje investicijskih skladov? Industrija v EU je bila v zadnjih letih glede prodaje tovrstnih investicijskih skladov deležna precej kritik, češ da zavaja vlagatelje, saj so izplačilne funkcije tovrstnih produktov kompleksne in težje razumljive celo tistim, ki te produkte tržjo.
   • 7. poslovne banke (70 %) in zavarovalnice (15 %) v kontinentalni Evropi ustvarijo okoli 85 % celotne neto prodaje vzajemnih skladov?

Drugo leto zapored na prvem mestu

Družba za upravljanje NLB Skladi, d. o. o., se je v letu 2006 z neto prilivi v vzajemne sklade v višini 9,7 milijarde SIT (40,5 milijona EUR) in s 26-odstotnim tržnim deležem že drugo leto zapored uvrstila na prvo mesto med vsemi domačimi družbami za upravljanje.

Skupna čista vrednost sredstev v vzajemnih skladih, ki jih upravlja družba, je v letu 2006 porasla za 40 odstotkov, na 44 milijard SIT (183,6 milijona EUR), skupni obseg sredstev investicijskih skladov, ki jih upravlja družba (vključujoč investicijsko družbo Maksima, delniška investicijska družba, d. d.), pa je do konca leta 2006 porasel za 27 odstotkov, na 73,4 milijarde SIT (306 milijonov EUR). Izkazano zaupanje že 14 tisoč vlagateljev potrjuje, da sta družba NLB Skladi oziroma Skupina NLB, banke tržijo in prodajajo vzajemne sklade NLB Skladi, s konceptom prodaje, ki ne temelji na vročih zgodbah, temveč na objektivnem svetovanju vlagateljem, na pravi poti.

Na to kaže tudi podatek, da sta bila najbolj prodajana vzajemna sklada NLB Skladi v letu 2006 NLB Skladi - Kombinirani sklad in NLB Skladi - Svetovni sklad delnic, ki sta odlično razpršena v svetovnem merilu na vse ključne gospodarske panoge.

Nazaj