04. 02. 2014

NLB Skladi prejeli odločbo ATVP, da se izda dovoljenje za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in za opravljanje pomožnih storitev.

Družba NLB Skladi je dne 3. 2. 2014 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), da se izda dovoljenje:

1. za opravljanje storitev gospodarjenje s finančnimi instrumenti;

2. za opravljanje naslednjih pomožnih storitev:

- investicijsko svetovanje v zvezi s finančnimi instrumenti iz 7. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in

- hrambo in administrativne storitve v zvezi z enotami investicijskih skladov.

Za dodatne informacije glede gospodarjenja s finančnimi instrumenti pokličite na telefonsko številko 01 476 52 70 oziroma pošljite elektronsko sporočilo na info@nlbskladi.si.

Nazaj