11. 02. 2014

Družba NLB Skladi je 11. 2. 2014 posredovala Splošne pogoje poslovanja s finančnimi instrumenti. Preostali ključni dokumenti so na voljo na tej povezavi.

Ključni dokumenti za stranke gospodarjenja s finančnimi instrumenti:

Splošni pogoji poslovanja s finančnimi instrumenti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (4,4 MB)

Cenik investicijskih storitev NLB Skladi (621 Kb)

Shema zunajsodnega reševanja sporov (286 Kb)

Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi (476 Kb)

Politika razvrščanja strank (218 Kb)

Politika obvladovanja nasprotij interesov  (264 Kb)

Politika izvrševanja odločitev za trgovanje  (236 Kb)

Informacija o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev pri opravljanju storitev in poslih v zvezi s finančnimi instrumenti  (117 Kb)

 

Nazaj