18. 11. 2013

Odslej boste svoje premoženje lahko plemenitili tudi v podskladih;NLB Skladi – Nepremičnine delniški, NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti, NLB Skladi – ZDA delniški.

Obveščamo vas, da je družba NLB Skladi, d.o.o., dne 12. 11. 2013 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki dovoljuje oblikovanje treh novih podskladov Krovnega sklada NLB Skladi: 

NLB Skladi – Nepremičnine delniški

Ključni podatki za vlagatelje

NLB Skladi – Obveznice visokih donosnosti

Ključni podatki za vlagatelje

NLB Skladi – ZDA delniški

Ključni podatki za vlagatelje

Družba NLB Skladi je v odločbo javno objavila dne 14. 11. 2013, novi podskladi pa bodo vlagateljem na voljo od 25. 11. 2013 dalje.

Prospekt krovnega sklada NLB Skladi

Prospekt krovnega sklada NLB Skladi (sledi spremembam)

Nazaj