30. 01. 2024

V nadaljevanju podajamo podrobnejša navodila za izpolnitev napovedi za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov.

Družba NLB Skladi je za enote premoženja podskladov in vrednostne papirje po pogodbi o gospodarjenju s finančnimi instrumenti, ki ste jih odsvojili v letu 2023, na spletnem portalu eDavki pripravila vnaprej izpolnjen obrazec Popisni list vrednostnega papirja oziroma investicijskega kupona, ki je priloga Napovedi za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov.

Vsi, ki imate dostop do aplikacije eDavki, lahko tak obrazec preprosto elektronsko potrdite in oddate (obrazec brez vašega podpisa ne bo vložen).

Podrobnejša navodila za izpolnitev napovedi za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov

Nazaj