13. 02. 2014

Med najboljšimi desetimi vzajemnimi skladi v zadnjih treh letih po doseženi presežni donosnosti so kar trije podskladi krovnega sklada NLB Skladi.

Revija Moje Finance vsako leto podeli nagrade za najboljše vzajemne sklade. Podskladi krovnega sklada NLB Skladi so se na podelitvi izvrstno odrezali, saj sta kar dva podsklada zasedla prvo mesto med vsemi ponudniki skladov v Sloveniji, tako tujimi kot slovenskimi. V triletnem obdobju je tako v soju „zvezdic“ zablestel NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški (v kategoriji Delniški – Balkan), v petletnem obdobju pa je nagrado za najboljši vzajemni sklad prejel NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR (v kategoriji Obvezniški Evropski).

NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR

Obvezniški podsklad NLB Skladi – Podjetniške obveznice EUR, je že od samega začetka leta 2004 odlično upravljan. V njem so skrbno izbrane naložbe visokih bonitetnih ocen, skrbnost pri transakcijah pa vlagateljem ne povzroča nepotrebnih stroškov, kar je pri obvezniških podskladih še posebej pomembno. Prejeta nagrada je tudi potrditev prodajnemu modelu in pooblaščenim komercialistom družbe NLB Skladi, ki so omenjeni podsklad uspešno prodajali tudi v časih, ki so bili za prodajo vzajemnih skladov celo precej težji od današnjih.

NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški

NLB Skladi – Zahodni Balkan delniški je bil v triletnem obdbobju ocenjen kot najboljši vzajemni sklad na balkanskem področju. Čeprav gre za visoko tvegano naložbo, dodatek za poseben segment vlagateljev, so v družbi NLB Skladi podsklad ves čas upravljali skrbno, profesionalno in po najvišjih etičnih standardih, kar se odraža tudi v doseženem triletnem rezultatu.

Najboljši v Sloveniji tudi na nekaterih drugih področjih

Na podlagi objavljenih ocen lahko ugotavimo še, da sta v svojih ocenjevanih skupinah najvišjo oceno med slovenskimi vzajemnimi skladi prejela tudi NLB Skladi – Razvita Evropa delniški in največji podsklad krovnega sklada NLB Skladi, Globalni uravnoteženi (oba tako za 3 kot za 5 letno donosnost). Posebno omembo si zasluži tudi podsklad NLB Skladi – Dinamični delniški, ki je dosegel višjo presežno donosnost od vseh vzajemnih skladov, ki nalagajo v delnice iz razvitih kapitalskih trgov. Na žalost v nobeno od kategorij ni bil uvrščen podsklad z relativno najboljšimi rezultati upravljanja v zadnjem času, NLB Skladi – Slovenija delniški.

3 med 10 najboljših skladov = najboljši rezultat

Med najboljšimi desetimi vzajemnimi skladi v zadnjih treh letih po doseženi presežni donosnosti so kar trije podskladi krovnega sklada NLB Skladi (rangirano po donosnosti, prilagojeni za tveganje). NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo delniški je v tej absolutni kategoriji osvojil drugo mesto, NLB Skladi – Visoka tehnologija delniški peto in NLB Skladi – Dinamični razviti trgi delniški osmo mesto.

Pod vsem zapisanim lahko sklenemo, da NLB Skladi, skupaj s poslovno mrežo NLB d.d. in preko 400 pooblaščenimi komercialisti, še naprej dokazujejo, da nimajo le najboljše storitve na področju varčevanja v vrednostnih papirjih, ampak tudi izrazito kakovostne in ne le v Sloveniji, ampak tudi v evropskem merilu nadpovprečno uspešne varčevalne produkte! To dokazujejo tudi prodajni rezultati, saj so NLB Skladi bili v letu 2013 z velikim naskokom prva izbira slovenskih varčevalcev v vzajemnih skladih.

Nazaj