30. 11. 2023

NLB Skupina s svojo članico, družbo NLB Skladi, ki strankam ponuja storitve upravljanja premoženja, piše novo regijsko zgodbo. Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., je namreč z družbo Generali Investments sklenila kupoprodajno pogodbo za nakup večinskega lastniškega deleža družbe Generali Investments AD Skopje. Zaključek transakcije je predviden v prvi polovici prihodnjega leta. 

»Severna Makedonija je za NLB Skupino eden od strateško najpomembnejših trgov. Skupina se namreč tu ponaša z močno prisotnostjo – nenazadnje je NLB Banka, Skopje tretja največja banka Skupine glede na bilančno vsoto, obenem pa z več kot 16-odstotnim tržnim deležem na trgu glede na bilančno vsoto in več kot 20-odstotnim tržnim deležem glede na posojila prebivalstvu oziroma depozite zaseda sistemsko pomemben položaj. Po drugi strani pa opažamo še veliko priložnosti za rast. Zato smo pred skoraj natanko letom dni v Severni Makedoniji že ustanovili lizing družbo, zdaj pa svoj portfelj produktov dopolnjujemo še s storitvami upravljanja premoženja,« je pojasnil predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak in dodal: »Da je napočil čas za novo poglavje v naložbenih dejavnostih, ki jih ponujamo svojim strankam, sicer ne bi smelo presenetiti nikogar, ki pozorno spremlja naše poslovne odločitve. Večkrat smo namreč že poudarili, da vseskozi pozorno spremljamo razmere na trgu ter analiziramo morebitne priložnosti za taktične združitve in prevzeme, ki bi lahko povečali dodano vrednost za naše deležnike.«

»V NLB Skupini verjamemo v razvoj naložbenih produktov v regiji Jugovzhodne Evrope. Severna Makedonija je pri tem še posebej zanimiva, saj je penetracija investicijskih produktov zelo nizka, po drugi strani je trg dovolj razvit in dojemljiv za takšno ponudbo, da vidimo veliko priložnosti za rast,« pa je dejal Luka Podlogar, predsednik uprave NLB Skladi.

Kot je dodal, bomo po zaključku transakcije strankam dostop do investicijskih produktov ponudili v razvejani mreži NLB poslovalnic in ob tem razširili tudi trenuten nabor skladov. Pojasnil je še, da namerava NLB Skupina v prihodnje upravljanje premoženja organizirati pod okriljem NLB Skladov.

»Družba Generali Investments Slovenija je letos začela uvajati novo strategijo upravljanja premoženja v svoj poslovni model v regiji Srednje in Vzhodne Evrope, da bi povečala učinkovitost in kakovost storitev za vlagatelje. Veseli nas, da bo naša hčerinska družba Generali Investments AD Skopje, ki je bila ustanovljena leta 2008 pod okriljem KD Skladov, prešla pod okrilje NLB Skupine, s katero smo v Severni Makedoniji tesno sodelovali,« je pojasnila predsednica uprave Generali Investments Slovenija Melita Rajgelj Ozebek.

NLB Skladi so največja družba za upravljanje na področju vzajemnih skladov v Sloveniji, pa tudi največja družba za upravljanje po skupnih sredstvih v upravljanju. Že vrsto let ohranjajo svoj vodilni položaj na trgu in nenehno dosegajo najvišji delež vplačil, zaupa pa ji velik delež Slovencev.

General Investments AD Skopje je tretja največja družba za upravljanje premoženja na severnomakedonskem trgu z 18-odstotnim tržnim deležem. Družba upravlja približno 37 milijonov evrov sredstev strank v 4 različnih investicijskih skladih (1 denarni, 1 uravnoteženi in dva delniška sklada) ter zaposluje 10 strokovnjakov.

Nazaj