28. 02. 2024

Obveščamo vas, da je družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. dne 28.02.2024 sprejela novo različico Splošnih pogojev poslovanja s finančnimi instrumenti NLB Skladi in pripadajočim Cenikom investicijskih storitev, ki se bo pričela uporabljati 14.03.2024

Besedila dokumentov v obliki čistopisa in sledi spremembam lahko najdete tukaj:

Splošni pogoji poslovanja s finančnimi instrumenti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. - velja od 14.03.2024

Cenik investicijskih storitev NLB Skladi - velja od 14.03.2024

Informacije o stroških in povezanih dajatvah - velja od 14.03.2024

Splošni pogoji poslovanja s finančnimi instrumenti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. - velja od 14.03.2024 - sledi spremembam

Cenik investicijskih storitev NLB Skladi - velja od 14.03.2024 - sledi spremembam

Informacije o stroških in povezanih dajatvah - velja od 14.03.2024 - sledi spremembam

 

Nazaj