31. 08. 2020

Spoštovani,

v krovni sklad NLB Skladi lahko vplačate s kar 20 odstotkov nižjimi vstopnimi stroški!

Do znižanja plačila vstopnih stroškov so upravičena vsa enkratna vplačila, ki prispejo na račun podskladov krovnega sklada NLB Skladi do vključno 15. 12. 2020.

Za naložbeni nasvet smo z veseljem na voljo.

NLB Skladi

Nazaj