10. 07. 2015

Obveščamo vas, da je NLB d.d. prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, s katero se je v skladu z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS št. 108/10 s spremembami in dopolnitvami) vpisala v register odvisnih borznoposredniških zastopnikov in tako opravlja storitev trženja gospodarjenja s finančnimi instrumenti za družbo NLB Skladi, d.o.o. Tako lahko NLB d.d. (Sektor za privatno bančništvo) v imenu in za račun družbe NLB Skladi, d.o.o., kot izključni zastopnik ponuja storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti strankam oziroma morebitnim strankam, sprejema in posreduje navodila ali naročila strank v zvezi z navedeno storitvijo, prodaja finančne instrumente in svetuje strankam ali morebitnim strankam glede te storitve.

Več informacij prejmete v Sektorju privatnega bančništva, na telefonski številki: 01/476-23-66.

Nazaj