01. 03. 2010

Naložbeni par predstavlja obliko varčevanja, pri kateri vlagatelj razporedi vlaganju namenjena sredstva med depozit in posamezni podsklad krovnega sklada NLB Skladi. Svoje enkratno vplačilo lahko razdelite na NLB Depozit in vplačilo v podsklad krovnega sklada NLB Skladi, pri čemer mora vplačilo v podsklad predstavljati vsaj 15 odstotkov celotnega vplačila ali minimalno 1.600 evrov.

Izbirate lahko med petnajstimi podskladi krovnega sklada NLB Skladi. Pomembna prednost za vlagatelje naložbenega para je višja obrestna mera depozita, vključenega v naložbeni par, kot znaša pri varčevanju izključno v depozitu. Za neizkušene vlagatelje in za vlagatelje, ki so izrazito nenaklonjeni tveganju, je pomembna tudi informacija o potencialni maksimalni izgubi naložbe v podsklad, pri kateri bo naložbeni par kot celota še vedno nominalno ohranil začetno vrednost vloženih sredstev. Omenjene vrednosti so glede na obrestno mero in ročnost naložbenega para opredeljene v tabeli 1.

Kombinacija depozita z naložbo v delniški podsklad je priporočljiva tudi z vidika doseganja višje pričakovane realne donosnosti.

dopustna izguba izbranega podskladaMogoče je izračunati tudi verjetnost nominalne izgube kombinacije naložbe v podsklad in depozit. Verjetnosti so izračunane na osnovi mesečnih donosnosti indeksa S&P 500 za vsa opredeljena obdobja naložbenega para med začetkom leta 1871 in koncem leta 2009. Verjetnost nominalne izgube Na osnovi grafov 1 in 2 je mogoče sklepati, da je verjetnost nominalne izgube - tudi ob upoštevanju vstopnih stroškov - opazna le pri naložbenem paru 50 : 50 pri krajših ročnostih, medtem ko je pri daljših ročnostih in pri naložbenem paru 85 : 15 verjetnost izgube majhna oziroma skoraj nična. Poudariti velja tudi, da se v primeru, ko vlagatelj izbere uravnoteženi podsklad, verjetnosti izgube prepolovijo, v primeru obvezniškega podsklada pa se praktično izničijo tudi pri naložbenem paru 50 : 50. Vendar pa je glede na nizke verjetnosti izgube tudi za najkonzervativnejše vlagatelje priporočljivo, da se odločijo za kombinacijo depozita z delniškimi podskladi. Kombinacija depozita z naložbo v delniški podsklad je priporočljiva tudi z vidika doseganja višje pričakovane realne donosnosti. Razlog tiči v inflacijskem tveganju, kateremu sta v večji meri izpostavljena depozit in obvezniški podsklad kot pa delniški podskladi. Verjetnost, da bo vlagatelj z naložbenim parom dosegel oziroma presegel donosnost depozitnega dela, je približno dve tretjinska. Iz zapisanega tako sledi, da je naložbeni par zelo primerna naložbena kombinacija za neizkušene in tveganju nenaklonjene vlagatelje.

verjetnost nominalne izgube pri naložbenem paru 50 : 50Verjetnost nominalne izgube pri naložbenem paru 85 : 15

Nazaj

Kategorije


Avtor članka

mag. Matej Mazi, CFA
mag. Matej Mazi, CFA

Namestnik direktorja sektorja investicijskih skladov

Vsi članki avtorja