08. 08. 2022

Ameriška centralna banka je odločena znižati inflacijo z dodatnimi dvigi referenčne obrestne mere. Trg dela v ZDA ostaja v dobri kondiciji. Makroekonomski podatki v evroobmočju se slabšajo tudi zaradi občutno dražjih energentov.

INDEKS

Donosnost v zadnjem tednu*
(29.7.2022 – 5.8.
2022)

Donosnost letos*
(31.12.2021 – 5.8.
2022)

Svet - MSCI World

+0,37%

-3,54%

ZDA - S&P 500

+0,52%

-1,87%

Evropa - DJ STOXX 600

-0,54%

-8,42%

Japonska - Topix

-0,87%

+3,03%

Trgi v razvoju - MSCI Emerging markets

+1,11%

-6,98%

*vključujoč dividende, preračunano v EUR.

vir: Bloomberg

Makroekonomske objave v ZDA so v začetku preteklega tedna nakazale na upočasnjevanje ameriške gospodarske rasti. Vrednost proizvodnega indeksa ISM je bila julija na najnižjih nivojih po juniju 2020, pri čemer le-ta še vedno nakazuje gospodarsko rast. Tudi prvi tedenski podatki s trga dela niso bili najbolj spodbudni. Število zahtevkov za pomoč brezposelnim se je namreč v preteklem tednu dvignilo na 260.000, kar je več kot 50-odstotno povečanje števila zahtevkov po sredini marca 2022. Kljub objavam, ki nakazujejo upočasnitev rasti, pa nekateri kazalniki kažejo nasprotno sliko. V mesecu juliju je tako ameriško gospodarstvo, neupoštevaje kmetijske dejavnosti, ustvarilo kar 528.000 novih delovnih mest, kar je več kot dvakrat nad povprečjem pričakovanj analitikov. Hkrati se je brezposelnost v ZDA znižala na 3,5 % in se s tem izenačila s predpandemijsko stopnjo brezposelnosti iz marca 2020.

Tekom preteklega tedna je bilo med vlagatelji zaznati tudi več zanimanja za nakup ameriških državnih obveznic. Razloge za večje zanimanje lahko pripišemo optimizmu vlagateljev glede manjšega števila dvigov referenčne obrestne mere v ZDA ter krepitvi geopolitičnih tveganj zaradi obiska najvišje predstavnice ameriške vlade Nancy Pelosi na Tajvanu v zadnjih 25 letih. Kitajska, ki ne skriva teženj po priključitvi Tajvana h Kitajski, je ta obisk razumela kot grožnjo lastni suverenosti in že vnaprej napovedala odločne ukrepe. Po začetem obisku, ko napetost med ZDA in Kitajsko ni več naraščala in po več izjavah uradnikov ameriške centralne banke, da se bo Fed z dvigi obrestnih mer še naprej odločno spoprijemal s previsoko inflacijo, je zanimanje za ameriške državne obveznice nekoliko zamrlo. Zahtevana donosnost 10-letne ameriške državne obveznice se je tako zvišala z 2,53 % na 2,84 %.

Tudi v Združenem kraljestvu je tamkajšnja centralna banka odločena zajeziti visoko inflacijo. Pretekli teden je tako dvignila referenčno obrestno mero za 50 bazičnih točk, kar je najvišji dvig v zadnjih 27 letih. Hkrati je angleška centralna banka napovedala še, da bo inflacija na Otoku zaradi visokih cen energentov do oktobra porasla na 13,3 % ter da naj bi se pozimi začela gospodarska recesija. Slabe makroekonomske objave so pretekli teden zaznamovale tudi evroobmočje. Število brezposelnih je v juniju poraslo prvič v zadnjih 14 mesecih. Stopnja brezposelnosti sicer ostaja rekordno nizka pri 6,6 %, toda število iskalcev zaposlitve se je povečalo za 25.000, na skoraj 11 milijonov. Omeniti velja še indeks proizvodne aktivnosti, ki že nakazuje na največji upad proizvodne aktivnosti po pomladi 2020. Negativen je zlasti podatek o novih naročilih, katerih upad je bil v juliju najvišji po dolžniški krizi leta 2012.

Z upočasnjeno gospodarsko rastjo, med drugim zaradi premalo ambicioznih spodbujevalnih ukrepov partije v preteklih mesecih, se sooča tudi Kitajska. Indeks proizvodne in storitvene aktivnosti PMI je tako upadel s 54,1 na 52,5. Razmere so zaostrene zlasti v proizvodnem sektorju, kjer zadnji podatki kažejo celo na krčenje proizvodnje. Ohlaja pa se tudi kitajski nepremičninski trg. Junija so na Kitajskem zabeležili tako upad števila transakcij z novimi nepremičninami kot tudi upad njihovih cen.

 

Nazaj

Kategorije


Avtor članka

mag. Matej Mazi, CFA
mag. Matej Mazi, CFA

Namestnik direktorja sektorja investicijskih skladov

Vsi članki avtorja