22. 07. 2014

Vrednost enote premoženja podsklada NLB Skladi – Slovenija delniški je dosegla skoraj 100-odstotno rast po doseženem dnu na Ljubljanski borzi v avgustu 2012. Kako je prišlo do preobrata trenda na Ljubljanski borzi in ali se rast tečajev še lahko nadaljuje?

Kaj je poganjalo tečaje na Ljubljanski borzi? 

Osnovo za prejšnjo visoko rast tečajev delnic na Ljubljanski borzi najdemo v več medsebojno prepletenih dejavnikih. To so gospodarsko okrevanje Evrope, ki pozitivno vpliva tako na poslovanje naših izvoznikov kot tudi na razpoloženje vlagateljev. Močan upad zahtevane donosnosti do dospetja 10-letne državne obveznice, ki se je znižala s 6,7 % v oktobru 2013 na 3,5 % v zadnjih tednih, je povečal zaupanje vlagateljev. Dodaten vzrok je tudi začetek sanacije domačega bančnega sistema z ustanovitvijo DUTB in nadzorovano likvidacijo Factor banke in Probanke (prenos tveganja z vlagateljev na državo) ter napovedana privatizacija, ki bi v primeru uspešne izpeljave lahko izboljšala dobičkonosnost naših podjetij ob hkratnem znižanju stroškov lastniškega kapitala. Ne smemo pa pozabiti – osnova za rast so bila ugodna vrednotenja znatnega dela podjetij, uvrščenih na Ljubljansko borzo.

Slika 1: Gibanje donosnosti 10-letne državne obveznice

Vir: Bloomberg

Kje smo trenutno?

Slovenija je trenutno v terminologiji poslovnih ciklov na začetku gospodarskega okrevanja. Slednje se trenutno kaže v visokem izvozu, ki presega nivoje iz predrecesijskih let, v kazalniku potrošniškega zaupanja, ki je na višjih nivojih, kot je bil pretežni del let 2012 in 2013, ter v relativno nizki donosnosti do dospetja 10-letne državne obveznice. Konec slabšanja gospodarskih razmer oziroma začetek gospodarskega okrevanja je bil pospremljen tudi z rastjo tečajev delnic na Ljubljanski borzi, posledica tega pa so že nekoliko manj ugodna vrednotenja slovenskih podjetij.   

Vrednotenja manj ugodna kot pred dvema letoma

Danes so tako vrednotenja dela slovenskih podjetij že primerljiva z vrednotenji podobnih podjetij v tujini in tako ne moremo več govoriti o splošni podcenjenosti slovenskih delnic. Še vedno pa najdemo ugodno vrednotena podjetja tako na privatizacijskem seznamu kot tudi med preostalimi podjetji na Ljubljanski borzi. Izmed borznih podjetij na privatizacijskem seznamu je bil doslej prodan le Helios.

Slika 2: Donosnost naložb s privatizacijskega seznama 

Vir: Bloomberg

Se rast tečajev lahko nadaljuje?

Lahko. Slovenija je šele na začetku gospodarskega okrevanja, ki je zaradi neizpeljave strukturnih reform in zaradi dodatnega zaostrovanja poslovnega okolja z dvigovanjem davčnega bremena močno oziroma celo izključno odvisno od gospodarskega okrevanja v Evropi. Zadnja napoved ECB za evroobmočje predvideva 1,2-odstotno gospodarsko rast, kar bi v primeru uresničitve pozitivno vplivalo tudi na domače gospodarsko okrevanje. Pričakovano nadaljevanje gospodarskega okrevanja v Sloveniji bo pozitivno vplivalo tudi na dobičke slovenskih podjetij.

V prid slovenskim delnicam govori tudi nadaljevanje privatizacije, del katere bi se lahko zaključil že do konca letošnjega leta. Poleg prevzemnih premij, ki se jih lahko nadejajo vlagatelji, bo imela pozitiven vpliv na domači kapitalski trg tudi povečana likvidnost z naslova prejetih kupnin od prodanih podjetij. Del trenutne likvidnosti na Ljubljanski borzi tako lahko pripišemo že prejeti kupnini od prodaje Heliosa. Velja pa poudariti, da bo za izpeljavo privatizacije potrebne še precej politične volje.

Nazaj

Kategorije


Avtor članka

mag. Matej Mazi, CFA
mag. Matej Mazi, CFA

Namestnik direktorja sektorja investicijskih skladov

Vsi članki avtorja