Naziv Datum Medij Dokument
Obvestilo o začetku opravljanja storitev trženja vzajemnih skladov in prodaje investicijskih kuponov vzajemnih skladov, ki jih upravlja družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.

30. 12. 2004

Finance Prenesi PDF
Popravek vrednosti enote premoženja za vzajemni sklad NLB Skladi

24. 12. 2004

Finance Prenesi PDF
Popravek vrednosti enote premoženja za vzajemni sklad NLB Skladi - Svetovni sklad delnic na dan 21. 12. 2004

24. 12. 2004

Finance Prenesi PDF
Javno obvestilo o prenosu upravljanja in spremembi pravil upravljanja posebnega vzajemnega sklada LBM Piramida

22. 12. 2004

Delo, Finance Prenesi PDF
Obvestilo o odpovedi in sklenitvi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev

11. 11. 2004

Delo, Finance Prenesi PDF
Obvestilo o spremembi datuma začetka opravljanja storitev trženja vzajemnih skladov in prodaje investicijskih kuponov vzajemnih skladov, ki jih upravlja družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.

29. 10. 2004

Finance Prenesi PDF
Javno obvestilo o prenosu upravljanja posebne investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d.

30. 09. 2004

Delo, Finance Prenesi PDF
Povzetek polletnega poročila vzajemnega sklada NLB Skladi - Skla

20. 08. 2004

Finance Prenesi PDF
Povzetek polletnega poročila vzajemnega sklada NLB Skladi - Komb

20. 08. 2004

Finance Prenesi PDF
Povzetek polletnega poročila vzajemnega sklada NLB Skladi - Skla

20. 08. 2004

Finance Prenesi PDF
Povzetek polletnega poročila vzajemnega sklada NLB Skladi - Svet

20. 08. 2004

Finance Prenesi PDF
Povzetek polletnega poročila vzajemnega sklada NLB Skladi - Kombinirani sklad

20. 08. 2004

Finance Prenesi PDF
Povzetek polletnega poročila vzajemnega sklada NLB Skladi - Sklad obveznic

20. 08. 2004

Finance Prenesi PDF
Povzetek polletnega poročila vzajemnega sklada NLB Skladi - Svetovni sklad delnic

20. 08. 2004

Finance Prenesi PDF
Popravek vrednosti enote premoženja za vzajemni sklad NLB Skladi

22. 06. 2004

Finance Prenesi PDF
Popravek vrednosti enote premoženja za vzajemni sklad NLB Skladi - Kombinirani sklad na dan 14. 6. 2004

22. 06. 2004

Finance Prenesi PDF