Naziv Datum Medij Dokument
Popravek vrednosti enote premoženja za vzajemni sklad NLB Skladi

24. 12. 2007

Finance Prenesi PDF
Informacija o pomembnih deležih v investicijski družbi Maksima, delniška investicijska družba, d.d.

16. 10. 2007

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o spremembi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev

30. 08. 2007

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o spremembi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev in začetku sprejemanja pristopnih izjav k pravilom upravljanja ter vplačil investicijskih kuponov vzajemnega sklada NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški

30. 08. 2007

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o seji nadzornega sveta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d

30. 08. 2007

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o pridobitvi soglasja Agencije za trg vrednostnih papi

27. 08. 2007

Finance Prenesi PDF
Objava povzetkov nerevidiranih polletnih poročil 2007 vzajemnih

07. 08. 2007

Finance Prenesi PDF
Sklepi 6. skupščine investicijske družbe Maksima, delniška inves

01. 08. 2007

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o vpisu spremembe članov uprave družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., v sodni register

25. 07. 2007

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o pridobitvi dovoljenj Agencije za trg vrednostnih papirjev -Zahodni Balkan delniški

17. 07. 2007

Finance Prenesi PDF
Sklic 6. skupščine investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d.

29. 06. 2007

Finance, Uradni list RS Prenesi PDF
Obvestilo o spremembi članov uprave družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o.

28. 06. 2007

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o kvalificiranem deležu v investicijski družbi Maksima, delniška investicijska družba, d.d.

08. 06. 2007

Finance Prenesi PDF
Objava povzetkov revidiranih letnih poročil 2006 vzajemnih skladov NLB Skladi in investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d.

18. 04. 2007

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o vpisu prehoda osnovnega kapitala na euro in spremembi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., v sodni register

10. 04. 2007

Finance Prenesi PDF
Povzetek revidiranega letnega poročila družbe za upravljanje

06. 04. 2007

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o vpisu prehoda osnovnega kapitala na euro in sprememb

28. 03. 2007

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o vpisu prehoda osnovnega kapitala na euro in spremembi statuta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., v sodni register

28. 03. 2007

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o imenovanju članov uprave družbe NLB Skladi, d.o.o.

22. 03. 2007

Finance Prenesi PDF
Popravek vrednosti enote premoženja in števila enot premoženja vzajemnega sklada NLB Skladi - Dinamični sklad delnic

28. 02. 2007

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o prejemu odločbe KDD in spremembi podatka o delnicah

06. 02. 2007

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o pričetku uporabe pogodbe o upravljanju

23. 01. 2007

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o vpisu sprememb statuta investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., v sodni register

19. 01. 2007

Finance Prenesi PDF