Naziv Datum Medij Dokument
Obvestilo o spremembi dodatka za prodajo delnic podsklada Fund Partners NLB Skladi - Garantirani sklad Evropa 1 v Republiki Sloveniji

21. 12. 2005

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o pridobitvi dovoljenj Agencije za trg vrednostnih pap

19. 12. 2005

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o pridobitvi dovoljenj Agencije za trg vrednostnih papirjev, potrebnih za oblikovanje novih vzajemnih skladov, in spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev

19. 12. 2005

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o pridobitvi odločbe o uskladitvi poslovanja posebne i

05. 12. 2005

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o konstitutivni seji nadzornega sveta posebne investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d.

01. 12. 2005

Finance Prenesi PDF
Sprememba pravil upravljanja vzajemnega sklada NLB Skladi - Slovenski kombinirani sklad Piramida

12. 10. 2005

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o seji nadzornega sveta posebne investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d.

12. 10. 2005

Finance Prenesi PDF
Sprememba pravil upravljanja vzajemnih skladov

28. 09. 2005

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o začetku sprejemanja pristopnih izjav k pravilom upra

01. 09. 2005

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o začetku sprejemanja pristopnih izjav k pravilom upravljanja ter vplačil investicijskih kuponov vzajemnega sklada NLB Skladi - Sklad evropskih delnic

01. 09. 2005

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o vpisu sprememb članov nadzornega sveta posebne investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d

01. 09. 2005

Finance Prenesi PDF
Popravek objave obrazca IS/M-1 za vzajemni sklad NLB Skladi - Sl

19. 08. 2005

Finance Prenesi PDF
Povzetki polletnih poročil investicijskih skladov za l. 2005

10. 08. 2005

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o spremembi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev

22. 07. 2005

Finance Prenesi PDF
Sklepi 4. skupščine posebne investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d., z dne 20. 7. 2005

22. 07. 2005

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o pridobitvi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih pa

05. 07. 2005

Finance Prenesi PDF
Sklic 4. skupščine delničarjev posebne investicijske družbe Maks

17. 06. 2005

Finance in Uradni list RS Prenesi PDF
Popravek vrednosti enote premoženja za vzajemni sklad NLB Skladi

06. 06. 2005

Finance Prenesi PDF
Popravek vrednosti enote premoženja za vzajemni sklad NLB Skladi - Sklad obveznic

06. 06. 2005

Finance Prenesi PDF
Vpis sprememb podatkov v sodni register

02. 06. 2005

Finance Prenesi PDF
Popravek vrednosti enote premoženja za vzajemni sklad NLB Skladi

30. 05. 2005

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o spremembi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev

12. 05. 2005

Finance Prenesi PDF
Popravek števila enot premoženja v obtoku za vzajemni sklad NLB

11. 05. 2005

Finance Prenesi PDF
Popravek vrednosti enote premoženja in števila enot premoženja v

10. 05. 2005

Finance Prenesi PDF
Popravek vrednosti enote premoženja in števila enot premoženja v obtoku

10. 05. 2005

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o pridobitvi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih pa

26. 04. 2005

Finance Prenesi PDF
Popravek knjigovodske vrednosti posebne investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d.

26. 04. 2005

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o pridobitvi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev - Dinamični sklad delnic

26. 04. 2005

Finance Prenesi PDF
Povzetek revidiranega letnega poročila vzajemnega sklada NLB Skl

20. 04. 2005

Finance Prenesi PDF
Povzetek revidiranega letnega poročila posebne investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d.

20. 04. 2005

Finance Prenesi PDF
Povzetek revidiranega letnega poročila vzajemnega sklada NLB Skladi - Slovenski kombinirani sklad Piramida

20. 04. 2005

Finance Prenesi PDF
Popravek vrednosti enot premoženja za vzajemni sklad NLB Skladi - Slovenski kombinirani sklad Piramida

18. 04. 2005

Finance Prenesi PDF
Povzetki revidiranih letnih poročil vzajemnih skladov NLB Skladi

15. 04. 2005

Finance Prenesi PDF
Seja nadzornega sveta posebne investicijske družbe Maksima, deln

15. 04. 2005

Finance Prenesi PDF
Povzetki revidiranih letnih poročil vzajemnih skladov NLB Skladi - Kombinirani sklad, NLB Skladi - Sklad obveznic, NLB Skladi - Sklad slovenskih delnic, NLB Skladi - Svetovni sklad delnic

15. 04. 2005

Finance Prenesi PDF
Seja nadzornega sveta posebne investicijske družbe Maksima, delniška investicijska družba, d.d.

15. 04. 2005

Finance Prenesi PDF
Obvestilo o odpovedi in spremembi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev

09. 03. 2005

Finance Delo Prenesi PDF
Obvestilo o vpisu sprememb v sodni register in spremembi mesta javnih objav

10. 01. 2005

Finance Delo Prenesi PDF